ISO 39001:2012 - sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja 

Kao međunarodno priznati standard, ISO 39001:2012 utvrđuje zahteve za sistem upravljanja bezbednošću u drumskom saobraćaju. Pored toga, ovaj ISO standard služi kao alat za organizacije koji za cilj ima smanjenje i eliminisanje nesreća, smrtnih slučajeva i teških povreda povezanih sa saobraćajnim nesrećama.

Bezbednost drumskog sabraćaja (BDS) smatra se globalnim pitanjem, jer broj nesreća koje se dešavaju širom sveta neprestano raste. Tako će pojedinci ili firme, koji teže poboljšanju bezbednosti na putevima i kvalitetu ponude putovanja, imati korist od ISO 39001:2012 standarda.

SRPS ISO 13485:2016 - Medicinska sredstva – Sistem menadžmenta kvalitetom ( Quality management systems - Requirements for regulatory purposes)

Standard SRPS EN ISO 13485:2016 utvrđuje zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom medicinskih proizvoda onda kada organizacija treba da pokaže sposobnost da obezbeđuje medicinska sredstva i sa njima povezane usluge koje dosledno zadovoljavaju zahteve korisnika i primenljive zahteve propisa.

Osnovna svrha i namena ISO standarda 45001:2018 - sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu, je da organizacijama pruži okvir za upravljanje OHSAS rizicima i prilikama.

Cilj OHSAS sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu je sprečavanje povreda u vezi sa radom i narušavanje zdravlja zaposlenih, kao i pružanje bezbednih radnih mesta.

Iz tog razloga je od suštinskog značaja da organizacija nastoji da eliminiše sve opasnosti i svede sve rizike na najmanju moguću meru, preduzimanjem efektivnih mera prevencije.

U nastavku teksta ćemo navesti četiri osnovne prednosti koje implementacija ISO 45001:2018 standarda donosi.

Dobro je poznato da se celokupno društvo danas nalazi u fazi ubrzane digitalizacije koja donosi brža, efikasnija i transparentnija rešenja u poslovanju. Ovo prati i veliki niz propusta, nestručnost zaposlenih i curenje informacija u poslovanju koje mogu imati katastrofalne posledice po ugled, kontinuitet poslovanja i finansijski aspekt same organizacije.

ISO 20000 – Sistem menadžmenta IT uslugama predstavlja prvi međunarodno priznati standard koji se odnosi na menadžment IT usluga. Ovaj standard pomaže Vašoj organizaciji da meri na koji način se upravlja uslugama informacione tehnologije (ITMS), kao i da poboljša sve svoje usluge i na što bolji način pokaže sposobnost za ispunjenje svih zahteva klijenata.

Standard SRPS EN ISO 22716:2011 daje smernice za proizvodnju, kontrolu, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda i namenjen je kompanijama koje proizvode, prodaju, distribuiraju i izvoze kozmetičke proizvode u zemlje članice EU i šire na ciljna tržišta za koja trebaju odobrenja. Ovaj standard daje smernice o pravilima Dobre proizvođačke prakse (GMP) za kozmetičke proizvode i predstavlja bazu za primenu Evropske uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009/EC, koja ima za uslov usvajanje Dobre proizvođačke prakse u kozmetičkim kompanijama. Usaglašenost sa GMP omogućava da se proizvodnja kozmetičkih proizvoda uskladi sa relevantnim harmonizovanim standardima objavljenim u Službenom listu Evropske unije.

21. vek i digitalizacija sa sobom donose razne mogućnosti unapređenja celokupnog poslavanja, ali napredovanje u tehnološkom aspektu donosi i softisiciranije napade na informacione sisteme preduzeća od strane cyber kriminalaca.

Veoma je važno da se menadžment informiše i podigne nivo svesti svojih zaposlenih o svim potencijalnim pretnjama, rizicima i napadima koji se dešavaju svugde u svetu, i potencijalno se u svakom momentu mogu desiti i nama.

Stručnjaci iz oblasti zaštite bezbednosti informacija definisali su 10 koraka kako da izgradite jak i stabilan sistem koji će odoleti svim neželjenim dejstvima (cyber kriminalaca) prevaranata koji najčešće napadaju organizacije koje ne shvataju ozbiljnost, značaj i potrebu mera i alata da se od takvih napada odbrane.

Uvođenjem ovih mera, raznim Politikama kao i treningom zaposlenih, Vašu organizaciju podižete na viši nivo i samim tim gradite jaku reputaciju i imidž, a ujedno štitite poslovne procese i podatke sa kojima raspolažete. Ovo su 10 osnovnih koraka koje svako preduzeće mora preduzeti ukoliko želi čvrstu osnovu i poverenje svih zainteresovanih strana.

Strana 1 od 5