Izdavanje standarda ISO 45001 je najverovatnije jedan od najvažnijih događaja generaciji EHS menadžera. Ovaj novi standard, koji će zameniti postojeći OHSAS 18001 prati pristup ostalih menadžment sistema kao što su ISO 14001 i ISO 9001 i ima veći naglasak na posvećenost menadžmenta, uključenost radnika i kontrolu rizika.

Usvajanje ovog standarda će u naredne tri godine, bez sumnje, dovesti do brojnih pitanja jer organizacije ocenjuju svoje trenutne zdravstvene i sigurnosne procese. Razumevanje ključnih razlika izmedju ISO 45001 i OHSAS 18001 je važan prvi korak. U nastavku teksta dat je kratak pregled  ISO 45001 standarda kao i lista ključnih sličnosti i razlika izmedju ova dva standarda.

Svakodnevno se izgubi na hiljade života zbog nesreća na poslu ili smrtonosnih bolesti koje su povezane sa radnim aktivnostima. To su smrti koje su mogle i trebale su biti sprečene i moraju biti sprečene u budućnosti.

ISO 45001 ima za cilj da pomogne organizacijama da urade upravo to. Bez obzira da li ste radnik, menadžer ili vlasnik kompanije, imate zajednički cilj - ne želite da se bilo ko povredi na poslu. Poboljšana produktivnost proističe iz obezbeđivanja toga da ljudi rade na radnim mestima koja obezbeđuju transparentnost i izgrađuju poverenje tokom svog rada i lanca snabdevanja. Osim toga, odgovorne prakse postaju sve važnije za brendove i njihovu reputaciju.

Energija je ključna stvar za svaku organizaciju, ali ona često predstavlja značajan trošak – kako za njih tako i za okruženje. Svetska potrošnja energije nastavlja da raste, ona se za poslednjih 40 godina i više neko udvostručila, a takodje se predvidja povećanje za dodatnih 30% do 2040. godine. Štaviše, potrošnja energije je glavni krivac za klimatske promene, čineći 60% ukupne svetske emisije štetnih gasova. Preduzimanje akcija za bolje upravljanje potrošnjom energije ne samo da pomaže planeti, ono štedi novac za organizacije i društvo u celini.

Neadekvatno upravljanje otpadom  jedan je od najvećih problema sa kojim se naše društvo susreće i on isključivo predstavlja rezultat neodgovornog ponašanja društva prema otpadu. Prvi put se pojavio sa povećanjem industrijalizacije zemlje u vrlo kratkom periodu. Naravno, to je pratila opasnost od iscrpljivanja nekih strateških resursa, a samim tim i rast ukupne količine svih vrsta otpada. Sve navedeno nije pratila adekvatna politika zaštite životne sredine.

U nastavku ovog teksta ćemo, u nadi da će ovo probuditi svest onoga ko čita, pisati o osnovnim načelima kada je upravljanje otpadom u pitanju.

Svetski najočekivaniji Međunarodni Standard za Zdravlje i Bezbednost na radu (OH & S) je upravo objavljen i postavljen je da transformiše globalne prakse na radnim mestima. ISO 45001:2018 - sistem za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu - Osmišljen tako da pomogne organizacijama svih veličina i industrija bez obzira na njihovu osnovnu delatnost. Od ovog međunarodnog standarda se očekuje da smanji povrede i bolesti na radnom mestu širom sveta uz pomoć određenih alata i gotovih rešenja koje su pružaju konkretne predloge za unapređenje samog načina rada .

Upravo zato je ovaj standard jedan od najtraženijih i svakako predstavlja odličnu polaznu osnovu za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu svih zaposlenih.

Strana 1 od 3