Jedna od novina koja nam dolazi sa unapređenom verzijom ISO standarda i novim izdanjem ISO 9001:2015 - sistema menadžmenta kvalitetom je upravo - LIDERSTVO. Cilj ovog teksta je da vas upoznamo sa samim pojmom liderstva kao i njegove primene u preduzeću.

Mnoge organizacije iz privatnog i javnog sektora koriste ISO standarde i aktivno učestvuju u njihovom razvoju. Nekoliko njih vide standardizaciju kao nešto što je direktno povezano sa njihovom osnovnom poslovnom strategijom. Neki od njih pristupaju standardizaciji na veoma organizovan način i imaju jasnu percepciju uticaja standarda na njihove aktivnosti i performanse. Drugi mogu videti ISO standarde za definisanje specifničnih procesa i aktivnosti unutar organizacije.

Većina njih shvata da ISO standardi donose korist svakoj organizaciji, iako nivo svesti i percepcija korisnika značajno varira. Takođe, postoje i druge organizacije koje samo marginalno koriste standarde ili ih ne koriste uopšte.

Svetski najočekivaniji Međunarodni Standard za Zdravlje i Bezbednost na radu (OH & S) je upravo objavljen i postavljen je da transformiše globalne prakse na radnim mestima. ISO 45001:2018 - sistem za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu - Osmišljen tako da pomogne organizacijama svih veličina i industrija bez obzira na njihovu osnovnu delatnost. Od ovog međunarodnog standarda se očekuje da smanji povrede i bolesti na radnom mestu širom sveta uz pomoć određenih alata i gotovih rešenja koje su pružaju konkretne predloge za unapređenje samog načina rada .

Upravo zato je ovaj standard jedan od najtraženijih i svakako predstavlja odličnu polaznu osnovu za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu svih zaposlenih.

Kako obezbediti da ciljevi zaštite životne sredine budu usklađeni sa strateškim pravcem Vaše kompanije ? (Iso 14001:2015- zaštita životne sredine)

Jedan od ključnih liderskih zahteva  standarda ISO 14001:2015 je odgovornost najvišeg rukovodstva da osigura usklađivanje Politike i ciljeva zaštite životne sredine sa strateškim pravcem organizacije. Ovo zvuči razumno i jednostavno ali šta on zapravo predstavlja i koji su to koraci koje Vaša organizacija mora preduzeti kako bi se osiguralo da je u skladu sa zahtevima ovog ISO standarda ? Koji su to prvi koraci vezani za postavljanje ciljeva u skladu sa zahtevima Iso standarda 14001:2015- zaštita životne sredine ?

Strana 3 od 5