Očekivani ishodi akreditovane sertifikacije za ISO standarde sistema upravljanja kao što su ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2011, ISO 27001:2013, ISO 20000-1, ISO 22000 i mnogi drugi.

Međunarodni akreditacioni forum (IAF) i Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) podržavaju sledeću sažetu izjavu o rezultatima koji se mogu očekivati kao rezultat akreditovane sertifikacije prema ISO standardu sistema upravljanja.  Namera je da se promoviše zajednički fokus u čitavom lancu ocenjivanja usaglašenosti kako bi se postigli ovi očekivani rezultati i na taj način povećala vrednost i relevantnost akreditovane sertifikacije sistema upravljanja.  Sertifikacija sistema upravljanja se često koristi u privatnom i javnom sektoru kako bi se povećalo poverenje u poslovanje organizacija, proizvoda i usluga koje pružaju, između partnera u poslovnim odnosima, u izboru dobavljača u lancima snabdevanja i pravo za nadmetanje na javnim nabavkama ( tenderima ).

Sistem upravljanja energijom je ključna stvar za svaku organizaciju, ali ona često predstavlja značajan trošak – kako za njih tako i za okruženje. Svetska potrošnja energije nastavlja da raste, ona se za poslednjih 40 godina i više neko udvostručila, a takodje se predvidja povećanje za dodatnih 30% do 2040. godine. Štaviše, potrošnja energije je glavni krivac za klimatske promene, čineći 60% ukupne svetske emisije štetnih gasova. Preduzimanje akcija za bolje upravljanje potrošnjom energije ne samo da pomaže planeti, već štedi novac za organizacije i društvo u celini.

Mito je jedan od najvećih izazova za međunarodni razvoj i olakšanje siromaštva. Njegove posledice mogu biti katastrofalne za ekonomiju, infrastrukturu, zdravlje, obrazovanje, kvalitet i sigurnost.

Tokom proteklih 15 godina, mnoge zemlje su uložile napore na nacionalnom i međunarodnom nivou u borbi protiv podmićivanja. Ugovori su potpisani i zakoni su poboljšani, a mnoge zemlje sada procesuiraju krivična dela podmićivanja. Međutim, još uvek treba obaviti posao. Na organizacionom nivou, podmićivanje utiče na sprovođenje tendera i ugovora, i povećava troškove i rizike. Jedan od načina na koji organizacije mogu da pomognu u rešavanju ovog problema je primena kontrola upravljanja protiv mita koje su ekvivalentne onima za kvalitet i bezbednost.

Neadekvatno upravljanje otpadom  jedan je od najvećih problema sa kojim se naše društvo susreće i on isključivo predstavlja rezultat neodgovornog ponašanja društva prema otpadu. Prvi put se pojavio sa povećanjem industrijalizacije zemlje u vrlo kratkom periodu. Naravno, to je pratila opasnost od iscrpljivanja nekih strateških resursa, a samim tim i rast ukupne količine svih vrsta otpada. Sve navedeno nije pratila adekvatna politika zaštite životne sredine.

U nastavku ovog teksta ćemo, u nadi da će ovo probuditi svest onoga ko čita, pisati o osnovnim načelima kada je upravljanje otpadom u pitanju.

Izdavanje standarda ISO 45001 je najverovatnije jedan od najvažnijih događaja generaciji EHS menadžera. Ovaj novi standard, koji će zameniti postojeći OHSAS 18001 prati pristup ostalih menadžment sistema kao što su ISO 14001 i ISO 9001 i ima veći naglasak na posvećenost menadžmenta, uključenost radnika i kontrolu rizika.

Usvajanje ovog standarda će u naredne tri godine, bez sumnje, dovesti do brojnih pitanja jer organizacije ocenjuju svoje trenutne zdravstvene i sigurnosne procese. Razumevanje ključnih razlika između ISO 45001 i OHSAS 18001 je važan prvi korak. U nastavku teksta dat je kratak pregled  ISO 45001 standarda kao i lista ključnih sličnosti i razlika između ova dva standarda.

Svakodnevno se izgubi na hiljade života zbog nesreća na poslu ili smrtonosnih bolesti koje su povezane sa radnim aktivnostima. To su smrti koje su mogle i trebale su biti sprečene i moraju biti sprečene u budućnosti.

ISO 45001 ima za cilj da pomogne organizacijama da urade upravo to. Bez obzira da li ste radnik, menadžer ili vlasnik kompanije, imate zajednički cilj - ne želite da se bilo ko povredi na poslu. Poboljšana produktivnost proističe iz obezbeđivanja toga da ljudi rade na radnim mestima koja obezbeđuju transparentnost i izgrađuju poverenje tokom svog rada i lanca snabdevanja. Osim toga, odgovorne prakse postaju sve važnije za brendove i njihovu reputaciju.

Strana 2 od 5