Kako obezbediti da ciljevi zaštite životne sredine  budu usklađeni sa strateškim pravcem Vaše kompanije ? (Iso 14001:2015- zaštita životne sredine)

Jedan od ključnih liderskih zahteva  standarda ISO 14001:2015 je odgovornost najvišeg rukovodstva da osigura usklađivanje politike i ciljeva životne sredine sa strateškim pravcem organizacije. Ovo zvuči razumno i jednostavno ali šta on zaista znači i koji su to koraci koje Vaša organizacija mora preduzeti kako bi se osiguralo da je u skladu sa uslovima standarda ? Koji su to prvi koraci vezani za postavljanje ciljeva u skladu sa zahtevima Iso standarda 14001:2015- zaštita životne sredine ?

uređenje dokumentacije iso 9001

Kada govorimo o međuzavisnosti ISO standarda, važno je istaknuti ISO standard 9001:2015 - sistem menadžmenta kvalitetom kao polaznu osnovu, tačnije standard na koji se nadovezuju svi ostali ISO standardi. Polazna osnova za unapređenje poslovanja bez obzira na vašu delatnost počinje uvođenjem promena u sam način rada, kao i podizanje svesti i obuka svih zaposlenih.

Strana 4 od 5