MOJ STANDARD predstavlja spoj mladih i ambicioznih ljudi koji su spremni da svojim konsultantskim
uslugama pomognu Vašoj organizaciji u ostvarenju ciljeva koji se odnose na primenu ISO standarda.

Naše iskustvo nam omogućava pružanje pouzdanih i kvalitetnih usluga konsaltinga, obuke i podrška prilikom
implementacije ISO standarda.

Svakom poslovnom zadatku prilazimo maksimalno posvećeno uz primenu svih sigurnosnih i kvalitativnih
zahteva. Trudimo se da udovoljimo kako zahtevima korisnika tako i zakonskim i svim drugim
regulatornim zahtevima. U skladu sa tim poseban akcenat stavljamo na poštovanje privatnosti korisnika
koji posjećuju našu internet stranicu.

Svrha Politike

MOJ STANDARD potvrđuje da se internet strana ažurira I održava u skladu sa najvećim tehnološkim standardima kao i u skladu sa važećim zakonskim propisima, posebno onima koji štite privatnost korisnika internetskih stranica.

Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta EU br. 2016/679 od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EC, Službeni list Evropske unije L. 2016 br. 119/1 i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik Republike Srbije, br. 87/2018).

Prikupljamo podatke o IP adresama sa kojih korisnici pristupaju našoj internet stranici, a imamo uvid i u
sledeće:

 • vreme dolaska upita;
 • vreme potrebno za slanje odgovora;
 • naziv klijentske stanice - identifikacija se vrši HTTP protokolom;
 • informacije o greškama koje su se dogodile tokom izvršavanja HTTP transakcije;
 • URL adresa web stranice koju je korisnik prethodno posetio (referentna veza) - ako je prenos na
  stranicu sistema Office obavljen putem veze;
 • podaci o korisnikovom pregledu.

Bez obzira na navedeno, u određenim slučajevima prikupljaće se informacije koje nisu navedene o
korisniku, uključujući lične podatke, koji će biti neophodni za izvršavanje zahtevane usluge ili postupka.
Korisnik će biti obavešten o potrebi stavljanja na raspolaganje određenih ličnih podataka i o svrsi
korišćenja tih podataka. Korisnik će biti u mogućnosti da donese dobrovoljnu odluku o stavljanju na
raspolaganje ili uskraćivanju davanja svojih ličnih podataka.

Dostavljeni podaci o ličnosti obrađivaće se u periodu koje je potreban da bi se ostvarila svrha, osim ako
zakon ne predviđa drugačije.

U situaciji kada Korisnik otkriva lične podatke trećeg lica na obrascu / upitniku, pretpostavlja se da
Korisnik ima odgovarajući pristanak osobe čije je podatke otkrio.

Korisnik ima pravo uvida i pravo na izmene i dopune bilo kakvih netačnih ili nepotpunih ličnih podataka
koji se na njega odnose. Pored toga, korisnik u svakom trenutku ima pravo zahtevati prekid obrade
njegovih ličnih podataka i brisanje podataka. Oblik podnošenja takvog zahteva određuje se u toku
prikupljanja takvih podataka.

Internet strana MOJ STANDARD ne prikuplja, ne prati i ne proverava podatke o starosti korisnika ili bilo
koje druge informacije koje bi omogućile preduzeću MOJ STANDARD da utvrdi da li korisnik (uključujući primaoca
i korisnika sa popisa e-pošte, učesnika u istraživanju putem upitnika, i lica koja učestvuju u konkursu)
ima poslovnu sposobnost.

Lica koje nemaju punu poslovnu sposobnost ne smeju davati upite ili pretplaćivati se na usluge koje
pružaju web stranice, osim ako njihovi zakonski zastupnici ne daju svoj pristanak za to ako je takav
pristanak dovoljan u skladu sa zakonskim propisima.

Datoteke o kolačićima

Internet strana preduzeća MOJ STANDARD koristi tzv. kolačiće ili druge tehnologije koje sadrže funkcije slične
kolačićima, tj. informacije pohranjene na krajnjem uređaju korisnika koji posećuju web stranice. Web
stranice automatski preuzimaju i koriste kolačiće pri svakoj vezi s krajnjim uređajem korisnika.

Web stranice koriste kolačiće za sledeće:

 • pružaju usluge;
 • prilagođavaju sadržaj web stranica krajnjem korisnikovom uređaju, pohranjuju individualne postavke
  korisnika i optimizuju upotrebu web stranica;
 • poboljšavaju sigurnost kontrolisanjem da li se krši proces korišćenja web stranica;
 • pribavlja kolektivne, anonimne statistike za poboljšanje funkcionalnosti web stranica;
 • održava sesije Korisnika (odnosi se na web stranice s opcijom prijave korisnika), tako da se korisnik ne
  mora ponovno prijavljivati ​​sa svojim podacima za prijavu i lozinkom na svakoj web stranici;
 • omogućava korištenje osnovnih funkcionalnosti web stranica (npr. pohranjivanje posećenih web
  mesta radi ponovnog uspostavljanja na zahtev korisnika);
 • sesijske datoteke kolačića (privremene) - pohranjuju se na Korisnikov uređaj samo kada se web
  stranice koriste, tj. do odjave, zatvaranja web stranice ili zatvaranja pregleda koji koristi Korisnik,
 • trajne datoteke kolačića - one ostaju na korisnikovu uređaju do kraja životnog ciklusa (radno vreme
  određeno za kolačić) ili dok ih korisnik ne ukloni.

Svaki korisnik, ovu mogućnost prihvatanja kolačića može u potpunosti isključiti ili ograničiti na svom
uređaju u određenoj meri.

To može uticati na korišćenje web stranica i rezultirati nedostatkom ili nepravilnim prikazom većine web

stranica. U nekim slučajevima moguće je podesiti pregled tako da se traži dozvola korisnika za
instaliranje datoteka sa kolačićima. To korisniku omogućava kontrolu datoteka kolačića, ali može usporiti
pregled.

Da biste lako upravljali datotekama kolačića, treba odabrati željeni pregled i slediti uputstva:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Safari

Mobilni telefoni:

 • Android
 • Windows Phone
 • Blackberry

Ako ne promenite postavke u rasponu kolačića, one će biti instalirane na krajnjem uređaju, tako da će
MOJ STANDARD pohraniti podatke na krajnji uređaj korisnika i dobiti im pristup.

Internet stranica preduzeća MOJ STANDARD može sadržati veze do internetskih web stranica drugih subjekata. MOJ
STANDARD
nema uticaja na politiku privatnosti takvih subjekata i nije odgovoran za takvu politiku.

Sve informacije, uključujući lične podatke, koje je korisnik stavio na raspolaganje kao deo internet
stranice MOJ STANDARD mogu se koristiti u marketinške i PR svrhe u sklopu različitih marketinških
kampanja ako korisnik izrazi saglasnost za to. Korisnikov pristanak jednak je prihvatanju primanja
komercijalnih podataka.

Lični podaci i podaci pruženi putem internet strane MOJ STANDARD mogu se dalje koristiti u cilju dalje
saradnje sa korisnicima. Mogu se slati komercijalne, proizvodne, marketinške informacije ili informacije
o partnerskim programima. MOJ STANDARD zadržava pravo stavljanja na raspolaganje takvih
informacija drugim povezanim licima kako bi pružio uslugu pod uslovom da je omogućeno stavljanje na
raspolaganje takvih informacija.