Agencija za konsalting "Moj standard" organizuje pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pripremna nastava se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela koje su osmislila stručna lica sa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Nastava se izvodi po planu i programu za polaganje stručnog ispita pred komisijom Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Kroz samo predavanje naglasak je stavljen na radionicu, gde će polaznici imati priliku da sami učestvuju u izradi scenarija za procenu rizika na random mestu I u radnoj okolini. Nakon obuke, polaznici stiču neophodne veštine za polaganje praktičnog I stručnog dela ispita koje organizuje Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Cilj same obuke je priprema polaznika za polaganje ispita pred komisijom Ministarstva rada I socijalne politike

Kurs je namenjen svin licima koja žele da se bave poslovima bezbednosti I zdravlja na radu, kao I poslodavcima I zaposlenima koji, nevezano za polaganje ispita, žele da se osposobe da samostalno izrade akt o proceni rizika na random mestu I radnoj okolini.

Radi se u malim grupama do 5 polaznika I obuka se održava jednom mesečno.

Nastava se vrši subotom I nedeljom u trajanju od po 4h, a u skladu sa dogovorim između predavača agencije Moj standard I polaznika, nastavu je moguće održati u jednom danu u trajanju od 8h.

Cena kursa je 19.800 rsd u koju je uključeno osveženje, pripremna nastava kao I materijal za pripremu samog ispita.

Postoji mogućnost plaćanja na tri jednake rate !