ISO 45001 međunardno standard za zdravlje i bezbednost

ISO 45001:2018 - (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu)

(Occupational health and safety management system)

ISO 45001:2018 ( do skoro OHSAS 18001) - sistem upravljanja bezbednošću i zdravlju na radu je međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. ISO 45001:2018 standard pokriva sve pravilnike, obrasce, obuke, zaštitna sredstva i sve što moraju imati zaposleni u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.

Cilj ISO 45001:2018 - sistema upravljanja bezbednošću i zdravlju na radu je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat poboljšava produktivnost kompanije. Zaštita zdravlja i bezbedosti na radu,  namenjena je organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Prednosti ISO 45001:2018 - sistem upravljanja bezbednošću i zdravlja na radu:

 • Povrede na radnom mestu svodi na minimum;
 • Zaštita od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;
 • Doprinosi spremnosti kompanije da detektuje i pravovremeno otkloni opasnost;
 • Usklađivanje radnih procesa kompanije sa zakonskim propisima i regulativama;
 • Privlači strane ulagače;
 • Uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati;
 • Otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima čiji je jedan od osnovnih poslovih načela bezbednost i zdravlje na radu.

Implementacija – faze uvođenja ISO 45001:2018 - sistem upravljanja bezbednošću i zdravlja na radu

Implementacija i sertifikacija ISO 45001:2018 sistema menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu,  štiti firmu od neželjenih troškova, omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost zaposlenih smanjenjem povreda na radu, a samim tim i dužinu bolovanja.

Koristi ISO 45001:2018 - sistem upravljanja bezbednošću i zdravlja na radu su:

Svi znamo koliko je važno voditi računa svojoj bezbednosti i zdravlju. Posebno je važno obratiti pažnju o  bezbednosti i zdravlju na radu, kako za sve zaposlene tako i za posetioce.

Implementacija ISO 45001:2018 standarda jedan je od najboljih načina da pokažete svim zaposlenima, korisnicima kao i zainteresovanim stranama da vodite računa i o njihovoj bezbednosti!

Nabrojaćemo samo neke od prednosti implementacije i sertifikacije ISO 45001:2018 standarda:

 • Smanjenje broja povreda i eliminisanje istih – cilj je uvek isti, nulti broj povreda na radu.
 • Poboljšanje korporativnog imidža preduzeća i kredibiliteta među zainteresovanim stranama.
 • Usvajanje najbolje međunarodne prakse i iskustva u vezi sa upravljanjem rizicima.
 • Obezbeđenje zdravlja,sigurnosti i dobrobiti svih zaposlenih.
 • Minimizacija odgovornosti poslodavca kroz usvajanje proaktivnih, a ne reaktivnih sistema kontrole, prevencije i zaštite.
 • Usaglašavnjee poslovanja sa važečim Zakonima i Propisima.
 • Podizanje nivoa svesti svih zaposlenih i upoznavanje ih sa važećim Zakonima i Propisima.
 • Eliminacija potencijalnih opasnosti na radnom mestu.
 • Poboljšanje procesa praćenja kod nastanka nesrećnog slučaja.
 • Povećavate zadovoljstvo svojih zaposlenih i stvarate sigurno i bezbedno okruženje za rad.

Ovo su samo neke od mnogobrojnih prednosti koje dobijate implementacijom ISO 45001:2018 - sistem upravljanja bezbednošću i zdravlje na radu. Važno je delovati proaktivno i sprečiti nezgode i povrede na radnom mestu. Eventualna šteta koja može da nastane usled povrede zaposlenih je daleko veća od troškova same implementacije i sertifikacije standarda. Zdravlje i bezbednost zaposlenih su na prvom mestu!