ISO 27001 (Information Security Managament System)

ISO 50001:2018 - (Sistem upravljanja energijom)

(Energy management systems)
                      

Ovaj međunarodno priznat ISO 50001:2018 standard definiše zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta energijom. Glavna i osnovna svrha ISO standarda 50001:2018 - sistem upravljanja energijom je pružanje mogućnosti organizaciji da sprovodi sistemski pristup u postizanju kontinuiranog poboljšavanja energetske efikasnosti uključujući:

  • promovisanje najbolje prakse u upravljanju energijom i insistiranjuse na dobroj praksi u upravljanju energijom;
  • energetsku efikasnost;
  • korišćenje i potrošnju energije

Jednostavnim rečima, kada govorimo o načinu na koji standard ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom uređuje korišćenje i potrošnju energije mislimo na sledeće:

  • Praćenje i uključivanje detaljnih merenja potrošnje energije
  • Uređivanje načina dokumentovanja i sastavljanja izveštaja,
  • Projektovanje i metode za nabavku opreme,sisteme, procese....
  • Obučavanje osoblja koje doprinosi energetskoj performansi sistema.

Ovaj međunarodno priznati standard, ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom, primenjuje sve promenljive komponente koje utiču na energetsku efikasnosti i koje mogu da se prate, a na koje organizacija može da utiče.

ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom ne propisuje specifične kriterijume performanse u vezi sa energijom, već omogućava praćenje i analizu potrošnje energije i ujedno daje predloge i mere za unapređenje zatečenog stanja.

ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom može se primeniti na sve organizacije, bez obzira na veličinu i delatnost, sa ciljem da obezbedi usaglašenost sa svim zahtevima.

Važno je napomenuti da se ovaj ISO standard, prvenstveno oslanja na ISO standard 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom, kao i ISO 14001:2015 sistem upravljanja zaštitom životne sredine.

Samim tim, ukoliko se odlučite za uvođenje sva tri ISO standarda odjednom, cena je znatno povoljnija i sam proces uvođenja znatno kraći nego kada se uvodi svaki od pomenutih ISO standarda zasebno.

Prosečno vreme za uvođenje jednog ISO standarda je od 30 do 60 dana,

Dok bi se ukupno, neophodno vreme za uvođenje sva tri ISO standarda svelo na rok od 40 dana!

Za sva dodatna pitanja pozovite nas...