ISO 27001 (Information Security Managament System)

ISO 50001:2011 - sistemi menadžmenta energijom

Ovaj međunarodni standard specifikuje zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta energijom. Glavna i osnovna svrha ISO standarda 50001:2011 je pružanje mogućnosti organizaciji da sprovodi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse uključujući:

  • energetsku efikasnost
  • korišćenje i potrošnju energije

Jednostavnim rečima kada govorimo o načinu na koji ovaj standard uređuje korišćenje i potrošnju energije mislimo na sledeće:

  • prati i uključuje detaljna merenja potrošnje energije
  • uređuje način dokumentovanja i sastavljanja izveštaja,
  • projektovanje i metode za nabavku opreme,
  • sisteme, procese
  • osoblje koje doprinosi energetskoj performansi.

Ovaj međunarodni standard se primenjuje na sve promenljive komponente koje utiču na energetsku performansu i koje mogu da se prate, a na koje organizacija može da utiče.

ISO 50001:2011 standard ne propisuje specifične kriterijume performanse u vezi sa energijom već omogućava praćenje i analizu potrošnje i ujedno daje predloge za poboljšanje zatečenog stanja.

ISO 50001:2011 standard može da se primeni na svaku organizaciju s ciljem da osigura njenu usaglašenost sa navedenom energetskom politikom.

Važno je napomenuti da se ovaj standard prvenstveno oslanja na ISO standard 9001:2015 sistem menadžmenta kvalitetom, kao i ISO 14001:2015 sistem menadžmenta zaštite životne sredine.

Samim tim ukoliko se odlučite za uvođenje sva tri standarda odjednom i cena je znatno povoljnija i sam proces uvođenja znatno kraći nego kada se radi svaki od pomenutih standarda zasebno.

Prosečno potrebno vreme za uvođenje jednog standarda je 20 dana,

Dok bi se ukupno neophodno vreme za uvođenja sva tri standarda sve obavilo u roku od 30 dana!

Za sva dodatna pitanja pozovite nas...