ISO 9001:2015 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom

ISO 9001:2015 - (Sistem upravljanja kvalitetom)

(Quality management system)

 

ISO 9001:2015 - sistem upravljanja kvalitetom je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS). Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema upravljanja kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. ISO 9001:2015 standard obezbeđuje niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo svojih klijenata/kupaca.

On precizira uslove za upravljanje kvalitetom, pri čemu organizacija treba da proceni i pokaže svoju sposobnost da obezbedi proizvode ili usluge koji zadovoljavaju potrebe korisnika i važećih zakonskih regulativa, i time poveća zadovoljostvo klijenata.

Kome je ISO standard ISO 9001:2015 - sistem upravljanja kvalitetom namenjen ?

ISO 9001:2015 je pogodan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu, broj zaposlenih ili delatnost organizacije. Pored toga, ISO 9001:2015 standard je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta kao sto su ISO 45001:2018 (OHSAS 18001) sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015. Oni dele mnoge principe tako da se mogu integrisati.

Svrha ovog ISO standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu i povećanju konkurentnosti.

Osnove ISO 9001:2015 - sistem upravljanja kvalitetom (QMS-a):

 • Politika kvaliteta,
 • Upravljanje dokumenata,
 • Upravljanje zapisima,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere,
 • Preventivne mere,
 • Stalno poboljšanje.

Prednosti uvođenja ISO 9001:2015 standarda:

 • Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata,
 • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
 • postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata,
 • povećanje zadovoljstva klijenata,
 • pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
 • stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu,
 • Izdavanje sertifikata ISO 9001:2015 od strane akreditovanog sertifikacionog tela,
 • mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.