ISO 27001 (Information Security Managament System)

ISO 37001:2016 – Sistemi menadžmenta protiv mita i korupcije

ISO 37001:2016 propisuje zahteve i daje smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, pregled i poboljšanje sistema menadžmenta protiv mita i korupcije. Sistem može biti samostalan ili se može integrisati u celokupni sistem upravljanja.

ISO 37001:2016 obuhvata sledeće stvari u odnosu na aktivnosti organizacije:

  • Podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;
  • Podmićivanje od strane organizacije
  • Podmićivanje od strane osoblja organizacije koja deluje u ime organizacije ili u njenu korist;
  • Podmićivanje od strane poslovnih saradnika organizacije koje deluju u ime organizacije ili u njenu korist;
  • Podmićivanje organizacije;
  • Podmićivanje osobolja organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije;
  • Direktno i indirektno podmićivanje ( na primer, mito koji je ponudjen ili prihvaćen od treće strane ).

ISO 37001:2016 sistem menadžmenta protiv mita i korupcije se odnosi samo na podmićivanje. On predstavlja zahteve i smernice za sisteme upravljanja osmišljen tako da pomogne organizaciji da spreči, otkrije i odgovori na pokušaje podmićivanja i da se pridržava zakona protiv mita i korupcije, kao i dobrovoljnih obaveza koje se primenjuju na njegove aktivnosti.

ISO 37001:2016 se ne bavi konkretno prevarama, kartelima i drugim antimonopolskim/konkurencijskim prekršajima, pranjem novca ili drugim aktivnostima vezanim za korupciju, iako organizacija može izabrati da proširi opseg sistema upravljanja tako da uključi i takve aktivnosti.

Zahtevi ISO 37001:2016 su generički i namenjeni su da budu primenljivi na sve organizacije ( ili delove organizacija ) bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu aktivnosti, bilo da je u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.