Međunarodni standard ISO 22000 koji se odnosi na upravljanje sistemom za bezbednosti hrane

ISO 22000 (Sistem upravljanja bezbednošću hrane)

(Food safety management system)

Dozvolite nam da Vam predstavimo međunarodni standard ISO 22000 - sistem upravljanja bezbednošću hrane koji se odnosi na upravljanje sistemom bezbednosti hrane (Food safety management system) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ispravnost hrane i bezbednost moraju biti na prvom mestu kako za proizvođača, tako i za kupce !

I sami smo svedoci velikih klimatskih promena, kao i prekomernog zagađenja životne sredine kojim je ugrožena cela grana poljoprivrede. Samim tim, ugroženi su i svi proizvođači prehrambenih proizvoda! Upravo zato je veoma važno pratiti ispravnost hrane i proizvoda koji se plasiraju na tržište kako bi se izbegao nastanak kriznih situacija kao što su trovanje hranom, gubitak klijenata itd...

Ovaj međunarodni ISO standard mogu da koriste svi subjekti koji učestvuju u lancu snabdevanja hranom. Pod ovim se misli na:

 •  proizvođače mašina i opreme;
 •  proizvođače pakovanja i etiketa;
 •  proizvodađe i prodavce prehrambenih proizvoda.

 Ukratko, svako ko ima dodira sa prehrambenim proizvodima bi trebao da teži unapređenju svog poslovanja kroz implementaciju i sertifikaciju ISO 22000 - sistem upravljanja bezbednošću hrane.

Ovaj ISO standard se jednako primenjuje i ima mnogobrojne prednosti, bilo da ste organizacija koja ima dvoje zaposlenih ili više zaposlenih, bez obzira na veličinu i organizacionu strukturu. Implementacijom ISO 22000 - sistema upravljanja bezbednošću hrana pružate svojim klijentima dozu sigurnosti, kvalitet i ispravnost Vašeg proizvoda. Potrošači zahtevaju da hrana i namirnice koje konzumiraju budu proizvedene u skladu sa ekološkim, biološkim i hemijskim normama.

Važno je napomenuti da se ISO standard 22000 - sistem upravljanja bezbednošću hrane temelji na:

 • Zahtevima HACCP sistema (Codex Alimentariusa ) na našem području poznatiji pod nazivom HASAP;
 • Zahtevima ISO standarda 9001:2015 - sistem upravljanja kvalitetom;
 • ISO/TS 22004 - sistem upravljanja bezbednosti hrane;
 • SO/DIS 22005 -  Sledljivost u hrani i lancu hrane - Opšti principi i smernice za projektovanje i razvoj sistema upravljanja bezbednošću hrane;
 • ISO/TS 22003 -  Zahtevi za sertifikaciona tela.

Implementacijom ISO 22000 - sistema upravljanja bezbednošću hrane, izvršićete adekvatnu obuku zaposlenih, dobićete jasne preporuke za poboljšanje zatečenog stanja, definisaćete sve neophodne procedure i zapise kako bi ste lakše mogli da pratite sve rizike i prilike koji utiču na Vaše poslovanje.

Pored pomenutog ISO 22000 standarda, preporučujemo i implementaciju ISO standarda: 9001:2015, 14001:2015, i 45001:2018 kako biste unapredili celokupno poslovanje! Najčešća preporuka konsultanata je da se ovi ISO standardi integrišu zajedno kako bi se minimizirali troškovi i skratilo vreme koje je neophodno za samo uvođenje i sertifikaciju ovih standarda, a ujedno značajno doprineli:

 • Povećanju kvaliteta proizvoda;
 • Podigli nivo bezbednosti i ispravnosti proizvoda;
 • Izvršili dodatne obuke zaposlenih;
 • Uveli nove procedure i promenili loše navike u poslovanju;
 • Dokazali klijentima i zainteresovanim stranam da su oni na prvom mestu;
 • Izvršili oprimizaciju poslovanja;
 • Jačate poverenje među potrošačima garantujući proizvod visokog kvaliteta...