Međunarodni standard ISO 22000 koji se odnosi na upravljanje sistemom za bezbednosti hrane

ISO 22000 (Food safety management system)

Dozvolite da Vam predstavimo međunarodni standard ISO 22000 koji se odnosi na upravljanje sistemom za bezbednosti hrane (Food safety management system) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ispravnost hrane i bezbednost mora biti na prvom mestu kako za proizvođača tako i za kupca!

I sami smo svedoci velikih klimatskih promena kao i prekomernog zagađenja životne sredine kojim je ugrožena cela grana poljoprivrede. Samim tim ugroženi su i svi proizvođači prehrambenih proizvoda! Upravo zato je veoma važno pratiti ispravnost hrane i proizvoda koji se plasiraju na tržište kako bi smo izbegli nastanak kriznih situacija kao što su trovanje hranom itd...

Ovaj standard mogu da koriste svi subjekti koji učestvuju u lancu snabdevanja hranom. Pod ovim se misli na: proizvođače mašina i opreme, proizvođače pakovanja i etiketa, prodavce prehrambenih proizvoda... Ukratko svako ko ima dodira sa prehrambenim proizvodima bi trebao da teži unapređenju svog poslovanja kroz uvođenje i sertifikaciju ISO 22000.

Ovaj standard se jednako primenjuje i ima mnogobrojne prednosti bilo da ste organizacija koja ima 2 zaposlena radnika ili 2000 radnika. Uvodjenjem ISO 22000 standarda pružate svojim klijentima određenu dozu sigurnosti u kvalitet i ispravnost Vašeg proizvoda. Potrošači sve više zahtevaju da hrana i namirnice koje konzumiraju budu proizvedene u skladu sa ekološkim, biološkim i hemijskim normama.

Važno je napomenuti da se ovaj standard temelji na:

 • Zahtevima HACCP sistema (Codex Alimentariusa ) na našem području poznatiji pod nazivom HASAP.
 • Zahtevima ISO standarda 9001, sistem upravljanja kvalitetom
 • ISO/TS 22004: Sistem menadžmenta bezbednosti hrane
 • SO/DIS 22005: Sledljivost u hrani i lancu hrane - Opšti principi i smernice za projektovanje i razvoj sistema menadžmenta bezbednosti hrane
 • ISO/TS 22003: Zahtevi za sertifikaciona tela.

Dozvolite nam da kroz uvodjenje ISO 22000 standarda izvršimo adekvatnu obuku zaposlenih, damo predloge za poboljšanje zatečenog stanja, uvedemo sve neophodne procedure i zapise kako bi ste lakše mogli da pratite sve rizike i prilike koji utiču na Vaše poslovanje.

Pored pomenutog standarda ISO 22000 predlazemo uvođenje i ISO standarda 9001, 14001, i 18001 kako bi ste unapredili celokupno poslovanje! Najčešća preporuka konsultanata je da se ovi standarde uvode zajedno kako bi ste minimalizovali troškove i smanjili vreme koje je neophodno za samu implementaciju ovih standarda, a ujedno značajno doprineli:

 • Povećanju kvaliteta proizvoda
 • Podigli nivo bezbednosti i ispravnosti proizvoda
 • Izvršili dodatne obuke zaposlenih
 • Uveli nove procedure i promenili loše navike u poslovanju
 • Pokazali svojim klijentima da vodite računa o njima
 • Izvršili oprimizaciju poslovanja
 • Jačate poverenje među potrošačima garantujući proizvod visokog kvaliteta...