HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobiološki, hemijskih i fizičkih okolnosti

HACCP (Sistem upravljanja bezbednošću hrane)

(Hazard Analysis Critical Control Points)

Često nas klijenti pitaju kako da uvedu HACCP (HASAP) - sistem upravljanja bezbednošću hrane?

Da bi smo odgovorili na ovo pitanje moramo da imamo više podataka o Vama, zainteresovanoj strani koja želi da uvede ovaj sistem.

Ne postoji određen šablon, kao ni procedure koje se mogu iskoristiti za sve kompanije. Svako preduzeće je drugačije i samim tim zahteva prilagođavanje HACCP sistema u skladu sa svojim potrebama.

HACCP - sistem upravljanja bezbednošću hrane kao takav, oslanja se na važeće Zakone i Propise o kojima smo već pisali. Samim tim sve, HACCP procedure koje se posebno izrađuju za svakog od klijenta su u potpunosti usaglašene sa Zakonima kao i sa potrebama samih korisnika ovog sistema. Upravo u tome se ogleda veliki značaj stručnih konsultanata koji Vam uređuju poslovanje.

Prvi korak za implementaciju HACCP sistema upravljanja bezbednošću hrane je da sam direktor ili zaposleni u preduzeću uvide njegov značaj i sami prepoznaju mnogobrojne benefite koje on donosi.

HACCP sistem upravljanja bezbednosti hrane je obavezan od 10. juna 2011. godine kada je stupio na snagu Zakon o bezbednosti hrane. Ovim Zakonom je propisano da svi objekti koji se bave preradom hrane ( restorani, picerije, fast food, menze...) moraju da uvedu HACCP sistem. Država je prepoznala značaj implementacije HACCP sistema i naplaćuje velike kazne objektima koji nisu uveli HACCP sistem .

Sama implementacija HACCP sistema je veoma jednostavno kada imate stručne konsultante. Vi ne morate da znate sve Zakone i pravilnike koji se odnose na Vaše poslovanje i Vašu delatnost, mi to radimo za Vas. Upravo to je jedan od najvećih benefita i koristi koje dobijate implementacijom HACCP sistema bezbednosti hrane - usklađivanje poslovanja sa važećim Zakonima i propisima.

Prvi korak u procesu implementacije HACCP - sistema upravljanja bezbednošću hrane je odabrati pravi tim konsultanata koji će Vam svojim iskustvom i opširnim znanjem pružiti apsolutnu podršku na ovom putu!

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.