HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobiološki, hemijskih i fizičkih okolnosti

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Često nas pitaju kako da uvedem HACCP (HASAP) sistem bezbednosti hrane?

Da bi smo odgovorili na ovo pitanje moramo da imamo više podataka o Vama, zainteresovanoj strani koja želi da uvede ovaj sistem.

Ne postoji odrađen šablon kao ni procedure koje se mogu iskoristiti za sve kompanije. Svaka firma je drugačija i samim tim zahteva prilagođavanje HACCP sistema u skladu sa Vašim potrebama.

HACCP sistem kao takav se oslanja na važeće Zakone i Propise o kojima smo već pisali. Samim tim sve HACCP procedure koje se posebno izrađuju za svakog od klijenta su u potpunosti usaglašene sa Zakonima kao i sa potrebama samih korisnika ovog sistema. Upravo u tome se ogleda veliki značaj stručnih konsultanata koji Vam uređuju poslovanje.

Prvi korak za uvođenje HACCP sistema bezbednosti hrane je da sam direktor ili zaposleni u preduzeću uvide njegov značaj i sami prepoznaju mnogobrojne benefite i koristi koje svi dobijaju.

HACCP sistem bezbednosti hrane je obavezan od 10. Juna 2011. godine kada je stupio na snagu Zakon o bezbednosti hrane. Ovim Zakonom je propisano da svi objekti koji se bave preradom hrane ( restorani, picerije, fast food, menze...) moraju da uvedu HACCP sistem. Država je prepoznala važnost implementacije HACCP sistema i naplaćuje velike kazne objektima koji nisu uveli HACCP sistem .

Samo uvođenje ovog sistema je veoma jednostavno kada imate stručne konsultante. Vi ne morate da znate sve Zakone i pravila koja se odnose na Vaše poslovanje i Vašu delatnosti, mi to radimo za Vas. Upravo to je jedan od najvećih benefita i koristi koje dobijate nakon uvođenja HACCP sistema bezbednosti hrane - usklađivanje poslovanja sa važećim Zakonima.

Prvi korak ka uvođenju Haccp sistema bezbednosti hrane je odabrati pravi tim konsultanata koji će Vam svojim iskustvom i opširnim znanjem pružiti apsolutnu podršku na ovom putu!

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju