ISO 27001 (Information Security Managament System)

ISO 27001 (Information Security Managament System)

ISO 27001:2013 ( formalno poznat kao ISO/IEC 27001:2005) je međunarodni standard za sistem upravljanja informacijama (ISMS). ISMS predstavlja okvir politika i procedura koje obuhvataju sve zakonske, fizičke, i tehničke kontrole uključene u procese upravljanja rizikom informacija organizacije.

ISO 9001:2015 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS). Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo kod kupaca.