ISO 27001 (Information Security Managament System)

ISO 50001:2018 - (Sistem upravljanja energijom)

(Energy management systems)
                      

Ovaj međunarodno priznat ISO 50001:2018 standard definiše zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta energijom. Glavna i osnovna svrha ISO standarda 50001:2018 - sistem upravljanja energijom je pružanje mogućnosti organizaciji da sprovodi sistemski pristup u postizanju kontinuiranog poboljšavanja energetske efikasnosti uključujući:

ISO 27001 (Information Security Managament System)

ISO 37001:2016 – (Sistem upravljanja protiv mita i korupcije)

(Anti-bribery management system)

ISO 37001:2016 - sistem upravljanja protiv mita korupcije, propisuje zahteve i daje smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, pregled i poboljšanje sistema upravljanja protiv mita i korupcije. Sistem može biti samostalan ili se može integrisati u celokupni sistem menadžmenta.

Međunarodni standard ISO 22000 koji se odnosi na upravljanje sistemom za bezbednosti hrane

ISO 22000 (Sistem upravljanja bezbednošću hrane)

(Food safety management system)

Dozvolite nam da Vam predstavimo međunarodni standard ISO 22000 - sistem upravljanja bezbednošću hrane koji se odnosi na upravljanje sistemom bezbednosti hrane (Food safety management system) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ispravnost hrane i bezbednost moraju biti na prvom mestu kako za proizvođača, tako i za kupce !

ISO 14001:2015 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine.

ISO 14001:2015 - (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine)

      (Enviromental management system)

 

ISO 14001:2015 - sistem upravljanja zaštitom životne sredine definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom. Osnovna namena je da se stalno poboljšava zaštita životne sredine.

ISO 9001:2015 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom

ISO 9001:2015 - (Sistem upravljanja kvalitetom)

(Quality management system)

 

ISO 9001:2015 - sistem upravljanja kvalitetom je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS). Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema upravljanja kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. ISO 9001:2015 standard obezbeđuje niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo svojih klijenata/kupaca.

ISO 45001 međunardno standard za zdravlje i bezbednost

ISO 45001:2018 - (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu)

(Occupational health and safety management system)

ISO 45001:2018 ( do skoro OHSAS 18001) - sistem upravljanja bezbednošću i zdravlju na radu je međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. ISO 45001:2018 standard pokriva sve pravilnike, obrasce, obuke, zaštitna sredstva i sve što moraju imati zaposleni u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.