ISO 27001 (Information Security Managament System)

ISO 27001 (Information Security Managament System)

Međunarodni standard ISO/IEC 27001:2013, verzija koju je objavio Institut za standardizaciju Srbije ( ISS ) sa oznakom SRPS ISO/IEC 27001:2014, obuhvata zahteve - tehnike bezbednosti sistema menadzmenta bezbednošću informacijama.

ISO 9001:2015 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom

ISO 9001:2015 - sistemi upravljanja kvalitetom

ISO 9001:2015 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS). Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo kod kupaca.