Da li ste znali da je uvođenje HASAP sistema obavezno i prema Zakonu o bezbednosti hrane, koji je stupio na snagu 10. juna 2011. Godine!

Po ovom Zakonu svi objekti koji se bave preradom hrane u obavezi su da uvedu HASAP sistem. HASAP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih okolnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

Jednostavnim rečima, uvođenjem HASAP sistema vrši se provera svih "slabosti" u preduzeću koje mogu dovesti do kontaminacije hrane ili proizvoda bilo da je reč o nabavci sirovina, skladištenju, pripremi ili serviranju. Njegova primena podrazumeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbednost hrane.

Radi lakšeg razumevanja navešćemo jedan primer:

Pera vrši serviranje peciva deci za užinu u osnovnim školama, da li je Pera kontaktirao dobavljača i tražio od njega ispitivanje za ambalažu u kojoj je pecivo servirano? Pored obaveznog ispitivanja ispravnosti hrane i ostavljanja uzorka, obaveza proizvođača peciva je da odradi o svom trošku i ispitivanje samog pakovanja u kom je servirano pecivo!

Prednosti HACCP sistema:

  • Redukuje pojavu bolesti izazvanu hranom.
  • Obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima.
  • Omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor.
  • Omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća.
  • Povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu.
  • Uklanja barijere internacionalne trgovine.
  • Omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda.
  • Povećava profit.

Da li ste znali za ovaj primer ili smo Vam otkrili nešto novo?

Dozvolite nam da vodimo računa o Vama i bezbednosti vašeg proizvoda.

MOJ STANDARD tim Vam stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja.