ISO 27001 (Information Security Managament System)

ISO 27001:2013 (Sistem menadžmenta bezbednošću informacija)

(Information Security Managament System)

Ovaj standard se oslanja na Uredbu Evropske Unije o zaštiti podataka (GDPR) koji će stupiti na snagu 25. Maja 2018. Godine do kada bi Srbija morala da uskladi svoje zakonodavstvo sa ovim dokumentom.

Srbija će do Maja naredne godine, morati da uskladi svoje zakonodavstvo sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) evropske unije, a svako preduzeće koje naruši privatnost korisnika, biće kažnjeno sa dva do četiri odsto godišnjeg prihoda kompanije ili sa 20 miliona eura.

Kao što i sam naziv kaže, ovaj ISO standard se odnosi na implementaciju sistema zaštite i bezbednosti informacija u preduzeću. Implementacijom ISO 27001:2013 - sistem menadžmenta bezbednošću informacija, preduzeća pokazuju svojim klijentima, saradnicima, poslovnim partnerima kao i svim zainteresovanim stranama da vode računa o sigurnosti, zaštiti, i bezbednosti podataka i informacija koje primaju i obrađuju u svakodnevnoj komunikaciji.

Preduzeća i organizacije koje se bave informacionim tehnologijama kao i uslugama iz oblasti informacione tehnologije najčešće uvode ovaj ISO standard. Kroz implementaciju ISO 27001:2013 - sistema menadžmenta bezbednošću informacija, uređujete celokupno poslovanje u cilju zaštite i bezbednosti podataka i informacija.

Implementacijom ovog ISO standarda stičete konkurentsku prednost na domaćem i međunardonom tržištu. Pored zaštite i bezbednosti podataka i informacija,  uvođenjem ISO 27001:2013 standarda smanjujete mogućnost gubitka informacija ili njihovog nepravilnog čuvanja što može dovesti do velikog zastoja u radu kao i povećanja samih troškova.

Implementacijom ISO 27001:2013  standarda vrši se kontrola i klasifikacija izvora i ujedno povećava sigurnost osoblja što je veoma važno.

Pokažite svojim partnerima i zaposlenima da vodite računa o njihovoj zaštiti i bezbednosti informacija, uskladite svoje poslovanje sa Uredbom Evropske Unije o zaštiti podataka (GDPR) i uvedite ISO 27001:2013 - sistem menadžmenta bezbednošću informacija još danas!