ISO 39001:2012 - sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja 

Kao međunarodno priznati standard, ISO 39001:2012 utvrđuje zahteve za sistem upravljanja bezbednošću u drumskom saobraćaju. Pored toga, ovaj ISO standard služi kao alat za organizacije koji za cilj ima smanjenje i eliminisanje nesreća, smrtnih slučajeva i teških povreda povezanih sa saobraćajnim nesrećama.

Bezbednost drumskog sabraćaja (BDS) smatra se globalnim pitanjem, jer broj nesreća koje se dešavaju širom sveta neprestano raste. Tako će pojedinci ili firme, koji teže poboljšanju bezbednosti na putevima i kvalitetu ponude putovanja, imati korist od ISO 39001:2012 standarda.

ISO 39001:2012 standard takođe identifikuje elemente bezbednosti u drumskom saobraćaju, koji omogućavaju organizacijama da postignu željene rezultate.

Zašto je upravljanje bezbednošću na putevima važno za Vas?

ISO 39001:2012 - sistem upravljanja bezbednošću u drumskom saobraćaju obezbeđuje visok kvalitet usluge i efikasnost u poslovanju. ISO 39001:2012  je dizajniran tako da minimizira smrtnost i opasne povrede povezane sa saobraćajnim nezgodama. ISO 39001:2012 standard pomaže organizacijama da uspostave i primene odgovarajuće politike, ciljeve i strategije u domenu bezbednosti drumskog saobraćaja.

Prednosti koje Vam pruža ISO 39001 standard ogledaju se u tome što će Vaša organizacija:

  • Osigurati kvalitet i bezbednost drumskog saobraćaja;
  • Doprineti nacionalnim i globalnim naporima za sprečavanje smrtnosti i ozbiljnih povreda prilikom saobraćajnih nesreća;
  • Povećati efikasnost sistema upravljanja bezbednošću u drumskom saobraćaju;
  • Smanjiti troškove;
  • Steći konkurentsku prednost; 
  • Ostvariti svoje predviđene ciljeve; 
  • Povećati zadovoljstvo korisnika; 
  • Povećati konkurentsku prednost u tenderskim procesima;
  • Smanjiti premije osiguranja i račune za popravke.