Dobro je poznato da se celokupno društvo danas nalazi u fazi ubrzane digitalizacije koja donosi brža, efikasnija i transparentnija rešenja u poslovanju. Ovo prati i veliki niz propusta, nestručnost zaposlenih i curenje informacija u poslovanju koje mogu imati katastrofalne posledice po ugled, kontinuitet poslovanja i finansijski aspekt same organizacije.

ISO 20000 – Sistem menadžmenta IT uslugama predstavlja prvi međunarodno priznati standard koji se odnosi na menadžment IT usluga. Ovaj standard pomaže Vašoj organizaciji da meri na koji način se upravlja uslugama informacione tehnologije (ITMS), kao i da poboljša sve svoje usluge i na što bolji način pokaže sposobnost za ispunjenje svih zahteva klijenata.

Implementacijom i sertifikacijom standarda ISO 20000, organizacija postaje konkurentnija na tržištu u domenu sledećih aspekata:

  • Nudi konkurentsku različitost, pokazujući visok kvalitet usluge i pouzdanost
  • Omogućava pristup ključnim tržištima, veliki broj organizacija (naručito onih u javnom sektoru) traži usklađenost svojih dobavljača sa ovim standardom (ISO 20000)
  • Uverava klijente da će njihovi zahtevi biti ispunjeni
  • Ostvaruje merljivi nivo efikasnosti i usvaja kulturu stalnog poboljšavanja time što omogućava pružaocima usluga da nadgledaju, mere i preispituju svoje procese i usluge
  • Smanjuje troškove i fokusira se na zahteve standarda vezano za PCI DSS ( Standard za zaštitu podataka industrije platnih kartica)
  • Pomaže u primeni ITIL (skup procesa za pružanje i održavanje IT usluga) prakse za optimizaciju resursa i procesa

Osnovna razlika između ISO 20000 standarda i ITIL-a što Vam ISO 20000 pruža metodologiju i okvir, pružajući Vam delove za izgradnju ITMS slagalice, dok vam ITIL daje detalje, najbolji način upravljanja uslugama u oblasti informacione tehnologije ( kako sastaviti slagalicu ITMS-a).

ISO 20000 Vam daje smernice šta trebate da uradite, dok vam ITIL ( Information Technology Infrastructure Library ) daje smernice kako i na koji način trebate to da uradite.

Unapređujte IT usluge, naručito u današnje vreme kako biste pobedili konkurente, dosegnuli veći broj klijenata, postali produktivniji i efikasniji. Na bezbroj načina IT je u današnje vreme od vitalnog značaja za poboljšanje profita, smanjenje troškova i jačanje reputacije Vaše organizacije.

Dakle, presudno je da od svojih IT ulaganja klijent dobije najviše, što za organizacije koje pružaju IT usluge znači da te usluge moraju biti: planirane, dizajnirane, adekvatno rukovođene i na kraju isporučene. Bez kvalitetnog upravljanja uslugama, IT projekti veoma brzo prelaze svoj budžet i propadaju. Često možemo videti kako IT organizacije propadaju, a da prethodno nisu izvukle nikakav povraćaj ulaganja.

Jednostavno rečeno, visoko-kvalitetni standardi upravljanja IT uslugama su osnova za Vaš uspeh, a implementacijom i sertifikacijom standarda iz serije ISO 20000 - sistem menadžmenta IT uslugama, je najbolji način da osigurate taj kvalitet u pružanju IT usluga.