ISO 9001:2015 – sistem menadžmenta kvalitetom, već duže vreme nije standard pogodan samo za organizacije koje se bave proizvodnjom.

Ovaj ISO standard pretrpeo je razne pozitivne promene i njegova namena je daleko višestruka, kao što to ranije baš i nije bio slučaj.

Mnogo je pogodnosti od kojih bi bilo koja organizacija, bez obzira na veličinu i delatnost, mogla imati koristi, zato što je kvalitet potreban više nego ikada. Kada govorimo o kvalitetu, govorimo o ključnom segmentu koji je neophodan svim vrstama organizacija, od proizvodnje, pružanja usluga pa čak i do organizacija koje se bave obrazovanjem, obukama, edukacijama.... 

U nastavku ovog teksta, pišemo o 10 najvećih prednosti koje implementacija ISO 9001:2015 standarda donosi u Vaše preduzeće.

1. Povećanje efikasnosti - Sama implementacija sistema menadžmenta kvalitetom zahteva od organizacije da mnogo dublje razmisli o tome kako i na koji način funkcionišu svi procesi i međuprocesi u okviru preduzeća, kao i na koji način mogu dodatno da unaprede kvalitet i efikasnost svojih proizvoda ili usluga. Jasno definisane procedure i uputstva pružaju smernice za zaposlene kako da mnogo lakše razumeju i shvate svoje uloge i odgovornosti prilikom rešavanja svakodnevnih zadataka i problema sa kojima se susreću.

2. Povećanje profitabilnosti – Razne studije su pokazale da, organizacije koje imaju uspostavljen QMS ( sistem menadžmenta kvalitetom ) povećavaju produktivnost, efikasnost, vode računa o svojim rizicima i minimiziraju ih, kao što to nije slučaj sa preduzećima koja svoje poslovanje nisu usaglasila sa zahtevima ovog ISO standarda.

3. Pospešuje zadovoljstvo i kompetentcije zaposlenih - Sistem menadžmenta kvalitetom definiše uloge i odgovornosti, uključujući i najviše rukovodostvo, uspostavlja sistem obuka i evaluacija ( interno ili eksterno ) od strane predavača i pruža jasnu sliku o tome kako i u kojoj meri performanse svakog zaposlenog pojedinca u organizaciji direktno utiču na kvalitet proizvoda ili pružene usluge, a samim tim i na imidž i reputaciju preduzeća.

4. Poboljšava donošenje odluka – Mnoga preduzeća svoje odluke donose na osnovu „intuicije“. Sistem menadžmenta kvalitetom pomaže preispitivanju, dopunjavaju i potvrđivanju odluka na osnovu prethodno prikupljenih informacija. Sistem menadžmenta kvalitetom takođe veliki akcenat stavlja na definisanje rizika i prilika sa kojim se preduzeće suočava, kao i minimizacijom rizika i iskorišćavanjem prilika.

5. Poboljšava odnos između kupaca i dobavljača – Prodavcima i dobavljačima koji imu uticaj na kvalitet proizvoda ili usluge organizacije koje se pružaju krajnjim korisnicima, se mora jasno upravljati. Sistem menadžmenta kvalitetom uspostavlja procedure u načine za procenu dobavljača pre nego što započne bilo koji vid saradnje sa njima. Izrada liste odobrenih i neodobrenih dobavljača, na osnovu jasno definisanih parametara, svim zainteresovanim stranama jasno pokazuju da preduzeće vodi računima o svim segmentima koji se tiču njihovog poslovanja ( internih i eksternih ).

6. Kontrola svih dokumentovanih informacija – Jako često organizacije imaju izazove po pitanju kontrole svojih dokumenata i evidencija. Primera radi, dvoje zaposlenih radi na različitim rezivizijama iste procedure. Ovo je uobičajeno, dok ISO 9001:2015 uspostavlja kontrolu nad pregledom, ažuriranjem, odobravanjem i dostavljanjem tačnih verzija postupaka na raspolaganje svom osoblju koji su nosioci procedure. Evidencije su obrasci i zapisi koje organizacije popunjavaju radi dokazivanja usaglašenosti ili evidentiranja izvršene aktivnosti koja je definisana procedurom. Ovi obrasci i zapisi se moraju često kontrolisati i koriste se kao pomoć organizaciji prilikom donošenja odluka

7. Doslednost - Jedan od osnovnih razloga za upravljanje kvalitetom je doslednost. Organizacija i njeni klijenti, kako interni tako i eksterni, trebalo bi da mogu da očekuju dosledne ishode iz poslovnih procesa i zadataka organizacije koje zaposleni svakodnevno izvršavaju. Ovo se odnosi i na javna preduzeća, gde akcionari očekuju nivo doslednosti u organizacijama u koje su ulagali svoja sredstva.

8. ZADOVOLJSTVO KUPACA - Poverenje kupaca i potrošača stiče se putem određenog nivoa doslednosti i pružanja korisničke podrške, što je izvedeno iz dobro uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom. ISO 9001:2015 uspostavlja kontrole, kao što su upravljanje odnosima sa kupcima i ankete o merenju zadovoljstva kupaca, kako bi se nadziralo zadovoljstvo i osluškivalo tržište kroz mogućnost da i sami kupci ostave komentar ili predlog kako određen proizvod i usluga mogu da se poboljšaju.

9. Unutrašnje kontrole - Jednom kada organizacije definiše procese i uspostavi procedure, važno je pratiti njihovu efikasnost i usklađenost. ISO 9001:2015 uspostavlja kontrole, kao što su rutinske interne revizije, kontrola neusaglašenosti i korektivne mere kako bi se rešio osnovni uzrok problema sa kojima se organizacija susreće.

10. Bolje upravljanje menadžmentom organizacije – Najviše rukovodstvo organizacije koja ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom redovno preispituje efikasnost samog sistema. To se uglavnom vrši na godišnjem nivou prilikom Sastanka preispitivanja najvišeg rukovodostva gde se najviše rukovodstvo sastaje kako bi preispitalo pogodnost, adekvatnost i efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom u samoj organizaciji, a samim tim i definisalo mere i korake da se svi procesi i međuprocesi poboljšaju.