Očekivani ishodi akreditovane sertifikacije za ISO standarde sistema upravljanja kao što su ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2011, ISO 27001:2013, ISO 20000-1, ISO 22000 i mnogi drugi.

Međunarodni akreditacioni forum (IAF) i Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) podržavaju sledeću sažetu izjavu o rezultatima koji se mogu očekivati kao rezultat akreditovane sertifikacije prema ISO standardu sistema upravljanja.  Namera je da se promoviše zajednički fokus u čitavom lancu ocenjivanja usaglašenosti kako bi se postigli ovi očekivani rezultati i na taj način povećala vrednost i relevantnost akreditovane sertifikacije sistema upravljanja.  Sertifikacija sistema upravljanja se često koristi u privatnom i javnom sektoru kako bi se povećalo poverenje u poslovanje organizacija, proizvoda i usluga koje pružaju, između partnera u poslovnim odnosima, u izboru dobavljača u lancima snabdevanja i pravo za nadmetanje na javnim nabavkama ( tenderima ).

ISO (International organization for standardization) je kreator i mnogih standarda sistema menadžmenta, ali sam ne sprovodi reviziju i sertifikaciju.  Ove usluge se obavljaju nezavisno od ISO sertifikacionih telaISO ne kontroliše takva tela, ali razvija dobrovoljne međunarodne standarde kako bi podstakli dobru praksu u njihovim aktivnostima na svetskoj osnovi.  Na primer, standardi u seriji ISO/IEC 17021-k određuju zahteve za tela koja pružaju reviziju i sertifikaciju raznim standardima ISO sistema upravljanja.  Jedna opcija za sertifikaciona tela koja žele da pruže dalje poverenje u svoje usluge je da se prijave da budu akreditovani kao kompetentni od strane IAF priznatog nacionalnog akreditacionog tela.  IAF je međunarodna asocijacija čije članstvo uključuje nacionalna tela za akreditaciju.

ISO ne kontroliše takva tela, ali razvija dobrovoljne međunarodne standarde, kao što je ISO/IEC 17011, koji određuje opšte zahteve za tela koja vrše akreditaciju.

Napomena: Akreditovana sertifikacija jedan je od načina, između ostalog, da organizacija pokaže usklađenost sa ISO standardima sistema upravljanja. ISO ne promoviše akreditovanu sertifikaciju u odnosu na druge sisteme ili metodologije ocenjivanja nivoa usklađenosti.

Očekivani ishodi za akreditovanu sertifikaciju ISO standarda za sistem upravljanja ISO (iz perspektive zainteresovanih strana organizacije)

 “Za definisanu oblast sertifikacije, organizacija sa sertifikovanim sistemom upravljanja ima uspostavljene Politike i procese za postizanje ciljeva definisanih obimom (“ Klauzula 1 ”) specifičnog standarda sistema upravljanja.

 Na primer :

 „Organizacija sa sertifikovanim sistemom upravljanja kvalitetom upravlja svojim sistemima i procesima tako da:

 a) dosledno pružaju proizvode i usluge koji zadovoljavaju zakonske i regulatorne zahteve, kao i zahteve kupaca/klijenata

 b) obezbeđuje mogućnost za povećanje zadovoljstva klijenata/kupaca."

 Ili

 „Organizacija sa sertifikovanim sistemom upravljanja životnom sredinom upravlja svojim interakcijama sa okruženjem i demonstrira svoju posvećenost kroz:

 a) unapređenje ekoloških performansi i zaštite životne sredine;

 b) ispunjenje obaveza i  ispunjavanja uslova;

 c) kontinuirano unapređivanje svog sistema upravljanja zaštitom životne sredine kako bi postigla svoje ekološke ciljeve. ”

Šta zapravo predstavlja „ akreditovana sertifikacija sistema upravljanja „ ?

Da bi se ostvarili ciljevi organizacije u vezi sa očekivanim rezultatima sistema upravljanja, akreditovano rukovodstvo očekuje da sertifikacija sistema osigura poverenje da organizacija ima sistem upravljanja koji odgovara važečim zahtevima specifičnog ISO standarda.

Od organizacije se posebno očekuje da:

 1. Ima sistem koji je prikladan za organizaciju, njen kontekst i oblast sertifikacije.
 2. Postoji jasno definisana Politika kvaliteta specifičnog upravljanja sistema menadžmenta, obim uticaja svojih aktivnosti, proizvoda i usluga u okviru svog poslovanja.
 3. Da se bavi rizicima i prilikama koje su povezane sa njenim kontektstom i definisanim ciljevima.
 4. Analizira i razume potrebe klijenata i svih zainteresovanih strana, njihova očekivanja, kao i sve relevantne zakonske regulative i zahteve vezane za njene proizvode, procese i usluge.
 5. Obezbedi i osigura da su proizvod, procesi i sve navedene servisne karakteristike definisane kako bi zadovoljile klijenta i primenljiva zakonska i regulatorna pravila.
 6. Da se posveti i upravlja procesima neophodnim za postizanje očekivanih rezultata sistema upravljanja.
 7. Osigura dostupnost resursa neophodnih za podršku operacija i praćenje svojih procesa, proizvoda i usluga.
 8. Prati i kontroliše definisane karakteristike proizvoda, procesa i usluga.
 9. Ima za cilj sprečavanje neusaglašenosti i ima sistematske procese poboljšanja u cilju:
 • Reagovanja i ispravljanja bilo kakavih neusaglašenosti koja se javljaju ( uključujući neusaglašenost proizvoda i usluga koje se otkrivaju nakon isporuke);
 • Određivanja uzroka neusaglašenosti i preduzimanja korektivnih mera kako bi se izbeglo njihovo ponavljanje;
 • Utvrđivanja da li postoje slične neusaglašenosti ili da li one potencijalno mogu nastati;
 • Sprovođenja svih potrebnih akcija;
 • Preispitivanja efikasnosti svih preduzetih korektivnih mera i preispitivanje žalbi svih zainteresovanih strana
 1. Ima uveden efikasan proces interne revizije i sistem preispitivanja rukovodstva;
 2. Prati, meri, analizira i vrednuje poboljšanje efikasnosti svog sistema upravljanja;
 3. Sprovodi procese interne komunikacije kao i komunikacije sa svim spoljašnim zainteresovanim stranama.

Šta „ akreditovana sertifikacija sistema upravljanja „ ne predstavlja  :

Veoma je važno prepoznati da standardi sistema upravljanja definišu zahteve organizacije za sisteme upravljanja, a ne specifične kriterijume učinka koje treba postići ( kao što su standardi za proizvodnju proizvoda ili  pruzažnje usluga)

Akreditovana sertifikacija sistema upravljanja treba da obezbedi poverenje i sposobnost organizacije da ispuni ciljeve u vezi sa namenom standarda sistema upravljanja.

Revizija sistema upravljanja nije revizija potpune zakonske usklađenosti, i ne mora nužno podrazumevati etičko ponašanje ili dokaz da će organizacija uvek postići 100% nivo zakonske usklađenosti i ako bi to trebalo da predstavlja trajni cilj.

S obzirom da oblast sertifikacije akreditovanog sistema upravljanja ne podrazumeva ili osigurava na primer :

 • Da organizacija pruža vrhunsku uslugu ili proizvodi vrhunski proizvod ili
 •  Da su sami proizvodi i usluge organizacije sertifikovani tako da zadovoljavaju zahteve ISO ( ili bilo kojeg drugog ) standarda.

Kontaktirajte nas:

Gospićka 5, Beograd


office@mojstandard.rs


+381-62-253-994


www.mojstandard.rs


PIB: 110544735, Registarski broj/Maticni broj: 64897659

Ako imate pitanja ili vam je potrebno više informacija to možete uraditi preko ovog formulara.