Izdavanje standarda ISO 45001 je najverovatnije jedan od najvažnijih događaja generaciji EHS menadžera. Ovaj novi standard, koji će zameniti postojeći OHSAS 18001 prati pristup ostalih menadžment sistema kao što su ISO 14001 i ISO 9001 i ima veći naglasak na posvećenost menadžmenta, uključenost radnika i kontrolu rizika.

Usvajanje ovog standarda će u naredne tri godine, bez sumnje, dovesti do brojnih pitanja jer organizacije ocenjuju svoje trenutne zdravstvene i sigurnosne procese. Razumevanje ključnih razlika između ISO 45001 i OHSAS 18001 je važan prvi korak. U nastavku teksta dat je kratak pregled  ISO 45001 standarda kao i lista ključnih sličnosti i razlika između ova dva standarda.

Šta je ISO 45001 ?

U nekom od prethodnih tekstova spomenuli smo da je ISO 45001 standard koji propisuje zahteve za sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu (OH&S) koji sa sobom donosi upustva za upotrebu i samim tim nudi praktična rešenja za sve organizacije koje žele da poboljšaju svoje performanse.

ISO 45001 takođe daje smernice kako bi se organizacijama omogućilo da obezbede sigurna i zdrava radna mesta sprečavanjem povreda na radu, bolesti i smrtnih slučajeva proaktivnim poboljšanjem performansi zaštite na radu.

ISO 45001 se primenjuje na bilo koju organizaciju širom sveta, bez obzira na veličinu, vrstu ili prirodu.

ISO 45001 zamenjuje OHSAS 18001, nekadašnju svetsku referencu za OH&S menadžment (organizacije koje su sertifikovane prema OHSAS 18001 će morati da migriraju na ISO 45001 do 12. marta 2021. godine)

Koje su sličnosti između ISO 45001 i OHSAS 18001 ?

  1. Prva i osnovna sličnost jeste opšta namera da se stvori okvir za upravljanje prevencijom povreda zaposlenih, bolesti i smrtnih slučajeva na radu.
  2. Druga sličnosti se ogleda u PDCA ( Plan – do – check – act ) ciklusu koji ostaje osnovni princip rada u oba standarda.

Ostale sličnosti se ogledaju u tome što se mnogi zahtevi koje nosi OHSAS 18001, i ako su konsolidovani, premešteni ili prošireni, nalaze u ISO 45001, uključujući zahteve Politike, identifikaciju pravnih i drugih zahteva, ciljeve poboljšanja, zahteva za svest, zahteve kompetencije, sredstva potrebna za podršku sistemu, kao i zahtevi za praćenje, merenje i analizu performansi poboljšanja OH&S.

Koje su neke od razlika između ISO 45001 i OHSAS 18001 ?

  1. Struktura – struktura  je zasnovana po okviru koji se koristi u svim drugim standardima ISO sistema upravljanja, čineći njegovu implementaciju lakšom i efikasnijom
  2. Obaveze upravljanja: ISO 45001 zahteva ugradnju zaštite zdravlja i bezbednosti u celokupni sistem menadžmenta organizacije, zahtevajući od menadžmenta da preuzme jaču lidersku ulogu u OH&S.
  3. Učešće radnika: ISO 45001 zahteva obuku i obrazovanje zaposlenih kako bi se identifikovali rizici i pomoglo u stvaranju uspešnog programa bezbednosti, omogućavajući veće učešće zaposlenih.
  4. Rizik protiv opasnosti: ISO 45001 prati preventivni pristup koji zahteva da se procene i otklone eventualni rizici opasnosti pre nego što prouzrukuju nesreće i povrede, za razliku od OHSAS 18001 koji se fokusirao samo na kontrolu opasnosti.