Energija je ključna stvar za svaku organizaciju, ali ona često predstavlja značajan trošak – kako za njih tako i za okruženje. Svetska potrošnja energije nastavlja da raste, ona se za poslednjih 40 godina i više neko udvostručila, a takodje se predvidja povećanje za dodatnih 30% do 2040. godine. Štaviše, potrošnja energije je glavni krivac za klimatske promene, čineći 60% ukupne svetske emisije štetnih gasova. Preduzimanje akcija za bolje upravljanje potrošnjom energije ne samo da pomaže planeti, ono štedi novac za organizacije i društvo u celini.

Studija koju je sprovela „ Climate Works „ fondacija, nevladina organizacija koja koristi moć kolektivne filantropije u borbi protiv klimatskih promena, pokazala je da, ukoliko bi se učinilo više da se poboljša energetska efikasnost, a smanji korišćenje ugljenika, samo u industrijskim i gradjevinskim sektorima, mogli bismo uštedeti preko 2.9 biliona evra u javnom zdravstvu.

ISO 50001:2018 – Sistem upravljanja energijom – Zahtevi i smernice za upotrebu, je strateški alat koji pomaže organizacijama da se uključe i postave sistem upravljanja energijom, kao i da tu energiju koriste efikasno i efektivno.

Šta je sistem upravljanja energijom ?

Sistem upravljanja energijom pomaže organizacijama da bolje upravljaju energijom i samim tim poboljšaju svoju produktivnost. To podrazumeva uvodjenje, sprovodjenje i razvoj Energetske Politike, postavljanje realnih ciljeva za korišćenje energije, kao i izradu akcionih planova za njihovo dostizanje i merenje napretka.

Ovo može da uključuje implementaciju nove, energetski efikasnije tehnologije, smanjivanje energetskog otpada ili poboljšanje postojećih procesa kako bi se smanjili troškovi energije.

ISO 50001 obezbedjuje skup zahteva koji omogućavaju organizacijama da :

  • Razviju Politiku za efikasniju upotrebu energije
  • Odrede ciljeve i način za ispunjenje te Politike
  • Prikupljaju podatke kako bi bolje razumele i donosile odluke o korišćenju energije
  • Mere i vrše analizu dobijenih rezulata
  • Preispituju efikasnost Politike
  • Konstantno unapredjuju upravljanje energijom

Kakve koristi ISO 50001 donosi Vašem poslu ?

ISO 50001 je dizajniran da pomogne Vašoj organizaciji da poboljša svoje energetske performanse boljim iskorišćenjem svih energetski intenzivnih sredstava. Poboljšane energetske performanse mogu dati brze rezultate i koristi za organizaciju tako što će maksimizirati korišćenje izvora energije i energetskih sredstava, a smanjiti troškove.

ISO 50001 koriste velike i male organizacije širom sveta. Prednost njegove implementacije mogu imati mnoge forme. Za neke, to je smanjenje uticaja na životnu sredinu i povećanje ugleda, dok za druge to predstavlja smanjenje troškova i povećanje konkurentnosti.