Sistem upravljanja energijom je ključna stvar za svaku organizaciju, ali ona često predstavlja značajan trošak – kako za njih tako i za okruženje. Svetska potrošnja energije nastavlja da raste, ona se za poslednjih 40 godina i više neko udvostručila, a takodje se predvidja povećanje za dodatnih 30% do 2040. godine. Štaviše, potrošnja energije je glavni krivac za klimatske promene, čineći 60% ukupne svetske emisije štetnih gasova. Preduzimanje akcija za bolje upravljanje potrošnjom energije ne samo da pomaže planeti, već štedi novac za organizacije i društvo u celini.

Studija koju je sprovela „Climate Works„ fondacija, nevladina organizacija koja koristi moć kolektivne filantropije u borbi protiv klimatskih promena, pokazala je da, ukoliko bi se učinilo više da se poboljša energetska efikasnost, a smanji korišćenje ugljenika, samo u industrijskim i gradjevinskim sektorima, mogli bismo uštedeti preko 2.9 biliona evra u javnom zdravstvu.

ISO 50001:2018 – sistem upravljanja energijom – Zahtevi i smernice za upotrebu, je strateški alat koji pomaže organizacijama da se uključe i postave sistem upravljanja energijom, kao i da tu energiju koriste efikasno i efektivno.

Šta je ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom ?

ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom pomaže organizacijama da bolje upravljaju energijom i samim tim poboljšaju svoju produktivnost. To podrazumeva uvodjenje, sprovodjenje i razvoj Energetske Politike, postavljanje realnih ciljeva za korišćenje energije, kao i izradu akcionih planova za njihovo dostizanje i merenje napretka.

Ovo može da uključuje implementaciju nove, energetski efikasnije tehnologije, smanjivanje energetskog otpada ili poboljšanje postojećih procesa kako bi se smanjili troškovi energije.

ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom obezbedjuje skup zahteva koji omogućavaju organizacijama da :

  • Razviju Politiku za efikasniju upotrebu energije i resursa;
  • Odrede ciljeve i način za ispunjenje te Politike;
  • Prikupljaju podatke kako bi bolje razumele i donosile odluke o korišćenju energije;
  • Mere i vrše analizu dobijenih rezulata;
  • Preispituju efikasnost Politike, misije, vizije i ciljeva organizacije;
  • Konstantno unapređuju upravljanje energijom.

Kakve koristi ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom donosi Vašem poslovanju ?

ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom  je dizajniran da pomogne Vašoj organizaciji da poboljša svoje energetske performanse boljim iskorišćenjem svih energetski intenzivnih sredstava. Poboljšane energetske performanse mogu dati brze rezultate i koristi za organizaciju tako što će maksimizirati korišćenje izvora energije i energetskih sredstava, a smanjiti troškove.

ISO 50001:2018 - sistem upravljanja energijom koriste velike i male organizacije širom sveta. Prednost implementacije ovog ISO standarda može imati mnoge forme. Za neke predstavlja smanjenje uticaja na životnu sredinu i povećanje ugleda, dok za druge predstavlja smanjenje troškova i povećanje konkurentnosti.