Svakodnevno se izgubi na hiljade života zbog nesreća na poslu ili smrtonosnih bolesti koje su povezane sa radnim aktivnostima. To su smrti koje su mogle i trebale su biti sprečene i moraju biti sprečene u budućnosti.

ISO 45001 ima za cilj da pomogne organizacijama da urade upravo to. Bez obzira da li ste radnik, menadžer ili vlasnik kompanije, imate zajednički cilj - ne želite da se bilo ko povredi na poslu. Poboljšana produktivnost proističe iz obezbeđivanja toga da ljudi rade na radnim mestima koja obezbeđuju transparentnost i izgrađuju poverenje tokom svog rada i lanca snabdevanja. Osim toga, odgovorne prakse postaju sve važnije za brendove i njihovu reputaciju.

ISO 45001 je novi ISO standard za zdravlje i bezbednost na radu (OH &S). Postao je jedan od najviše očekivanih standarda u svetu i postavljen je kako bi drastično poboljšao nivo bezbednosti na radnom mestu. S obzirom na to da će ISO 45001 postati deo poslovne norme, bez obzira na to da li organizacije odluče da ga usvoje ili ne, važno je da kompanije budu u toku sa najnovijim dostignućima.

Šta je ISO 45001:2018 ?

ISO 45001 je prekretnica! Kao prvi međunarodni standard u svetu koji se bavi zdravljem i bezbednošću na radu, ISO 45001, menadžment sistema zdravlja i bezbednosti na radu - zahtevi sa uputstvima za upotrebu, nudi jedinstven i jasan okvir za sve organizacije koje žele da poboljšaju svoje OH & S performanse. Usmeren na top menadžment organizacije, ima za cilj da obezbedi bezbedno i zdravo radno okruženje za zaposlene i posetioce. Da bi se ovo postiglo, ključno je kontrolisati sve faktore koji mogu dovesti do bolesti, povreda i u ekstremnim slučajevima smrti, ublažavajući negativne efektena fizičko, mentalno i kognitivno stanje osobe - ISO 45001 pokriva sve te aspekte.

ISO 45001 pokriva sve te aspekte. Iako se ISO 45001 oslanja na OHSAS 18001, to je novi i poseban standard, nije revizija ili ažuriranje, a trebalo bi da se postepeno razvija u naredne tri godine. Stoga će organizacije morati da promene svoje trenutne načine razmišljanja i svoju radnu praksu kako bi održale organizacionu usklađenost.

Koje su osnovne razlike između OHSAS 18001 i ISO 45001 ?

Postoji mnogo razlika, ali glavna promena je da se ISO 45001:2018 fokusira na interakciju između organizacije i svog poslovnog okruženja dok je OHSAS 18001 bio usredsređen na rukovođenje OHSAS opasnosti i drugim unutrašnjim problemima. Međutim, standardi se razlikuju i na mnogo drugih načina:

  • ISO 45001 je zasnovan na procesu - OHSAS 18001 je baziran na procedurama
  • ISO 45001 je dinamičan u svim klauzulama - OHSAS 18001 nije
  • ISO 45001 razmatra i rizik i mogućnosti - OHSAS 18001 se bavi isključivo rizikom
  • ISO 45001 uključuje stavove zainteresovanih strana - OHSAS 18001 ne

Ove tačke predstavljaju značajan pomak u pogledu toga kako je percipirano zdravlje i bezbednost na radnom mestu. OH & S se više ne tretira kao "samostalno", već se mora posmatrati u okviru perspektive pokretanja zdrave i održive organizacije. Iako se dva standarda razlikuju u svom pristupu, menadžment sistemi koji su uspostavljeni u skladu sa OHSAS 18001 biće solidna platforma za prelazak na ISO 45001.

Kako da započnete prelazak ukoliko ste sertifikovani na OHSAS 18001 ?

Kada se prelazi sa OHSAS 18001, potrebno je preduzeti nekoliko koraka kako bi se "pripremila podloga" tako govoreći, pre nego što se može uspostaviti menadžment sistem. Ako pratite sekvencu ispod, bićete na dobrom putu:

  • Izvršite analizu zainteresovanih strana (tj. Onih pojedinaca ili organizacija koje mogu uticati na aktivnosti vaše organizacije), kao i interne i eksterne faktore koji mogu uticati na poslovanje vaše organizacije, a zatim se zapitajte kako se ovi rizici mogu kontrolisati kroz vaš menadžment sistem
  • Uspostavite opseg sistema, uzimajući u obzir šta vaš menadžment sistem treba da postigne.
  • Koristite ove informacije da biste uspostavili svoje procese, procenu / ocenu rizika i što je najvažnije, da postavite ključne pokazatelje učinka (KPI) za procese.

Jednom kada ste prilagodili sve podatke alatima OHSAS 18001, možete ponovo koristiti većinu onoga što već imate u novom menadžment sistemu. Dakle, iako je pristup prilično drugačiji, osnovni alati su isti.

Šta sve trebate da znate ukoliko ste novi u korišćenju ISO 45001:2018 ?

Odgovor zavisi od toga koliko znate o ISO menadžment sistemima. ISO 45001 usvaja Annex SL i na taj način deli strukturu na visokom nivou (HLS).

Identičan sržni tekst, pojmove i definicije sa drugim nedavno revidiranim ISO standardima menadžment sistema, kao što su ISO 9001: 2015 (menadžment kvaliteta) i ISO 14001: 2015 (menadžment zaštite životne sredine).

Ako ste već upoznati sa zajedničkim okvirom, onda će vam većina zahteva ISO 45001 biti poznata i samo će biti potrebno da popunite "praznine" u vašem sistemu. Ako to nije slučaj, stvari bi mogle biti malo teže. Standard nije lako razumeti kada ga pročitate kao običnu knjigu. Morate da shvatite sve međusobne veze između specifičnih klauzula. Najbolji savet bi bio da pronađete dobru obuku koji će vam pomoći da otključate pun potencijal standarda.

Možda biste takođe trebali da razmislite o iznajmljivanju konsultantskih usluga koje će vam pomoći u procesu.