U tekstu koji smo Vam pripremili, pokušaćemo da bliže približimo značaj, potrebu i benefite koje donosi standard ISO 14001:2015 kao i da odgovorimo na neka od učestalih pitanja koja nam postavljaju zainteresovane strane.

"Najbolje vreme da zasadite drvo je bilo pre 20 godina. Drugo po redu najbolje vreme je upravo sada. " - Kineska izreka

Šta je ISO 14001:2015 ?

ISO 14001 je međunarodno priznati standard koji postavlja zahteve za sistem upravljanja životnom sredinom. Pomaže organizacijama da poboljšaju svoje ekološke performanse putem efikasnijeg korišćenja resursa i smanjenja otpada, i na taj način ostvaruju konkurentsku prednost i poverenje zainteresovanih strana.

Koje će benefite ovaj standard doneti našoj organizaciji ?

Svim našim klijentima ISO 14001: 2015 pomaže da:

 • Pokažu usklađenost sa trenutnim i budućim zakonskim i regulatornim zahtevima
 • Povećaju učešće lidera i angažovanje zaposlenih
 • Poboljšaju reputaciju kompanije i poverenje zainteresovanih strana putem strateške komunikacije.
 • Postignu strateške i poslovne ciljeve uključivanjem pitanja životne sredine u upravljanje poslovanjem
 • Podstiču bolje ekološke performanse dobavljača integrišući ih u poslovne sisteme organizacije
 • Obezbeđuju konkurentsku i finansijsku prednosti kroz poboljšanu efikasnost i smanjene troškove

Šta je sistem upravljanja zaštitom životne sredine ?

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine pomaže organizacijama da identifikuju, upravljaju, prate i kontrolišu svoja pitanja o životnoj sredini na holistički način. Kao i drugi ISO sistemi upravljanja, on koristi strukturu visokog nivoa. To znači da se lako integriše u bilo koji postojeći ISO sistem upravljanja. Takođe uključuje potrebu za stalnim poboljšanjem sistema organizacije i pristupa pitanjima zaštite životne sredine.

Kome je ISO 14001:2015 namenjen ?

ISO 14001 je pogodan za organizacije svih vrsta i veličina, bilo da su privatne, neprofitne ili vladine. Zahteva da organizacija razmatra sve ekološke probleme relevantne za svoje operacije, kao što su zagađenje vazduha, pitanja vodosnabdevanja i kanalizacije, upravljanje otpadom, zagađivanje zemljišta, ublažavanje i prilagođavanje klimatskih promena, korištenje resursa i efikasnost.

Organizacije koje koriste ISO 14001:2015 su pronašle uspeh u čitavom nizu oblasti, uključujući smanjenje potrošnje energije i vode, sistematičniji pristup usklađenosti sa zakonima i poboljšanje ukupnih ekoloških učinaka.

Zašto je ISO 14001 revidiran ?

Svi ISO standardi se redovno pregledaju i revidiraju kako bi bili sigurni da ostanu relevantni za tržište. ISO 14001:2015 će odgovoriti na najnovije trendove, uključujući sve veće prepoznavanje od strane kompanija od potrebe da se uključe i spoljni i unutrašnji elementi koji utiču na njihov uticaj na životnu sredinu, kao što su nestabilnost klime i konkurentski kontekst u kojem rade. Promene takođe osiguravaju da je standard usklađen sa drugim standardima sistema upravljanja

Koja su ključna poboljšanja?

ISO 14001:2015 sada zahteva:

 • Da upravljanje zaštitom životne sredine bude važnije u strateškom pravcu organizacije
 • Veću posvećenost liderstvu
 • Implementaciju proaktivnih inicijativa za zaštitu životne sredine od štete i degradacije.
 • Fokus na razmišljanje životnog ciklusa, razmišljanje o životnoj sredini od razvoja do kraja života
 • Dodavanje komunikacijske strategije usmerene na zainteresovane strane

Ukoliko ste sertifikovani na ISO 14001:2015, šta nova verzija za Vas predstavlja ?

Organizacije koje su sertifikovane prema ISO 14001:2015 dobijaju trogodišnji prelazni period nakon što je revizija objavljena kako bi izvršila prelazak na novo izdanje standarda. Nakon ovog perioda, ako želite sertifikaciju treće strane, moraćete potražiti sertifikat za novu verziju.

Za dalje informacije i smernice pogledajte dokument Međunarodnog akreditacionog foruma o planiranju tranzicije na www.iaf.nu.

Primeri uspeha sa ISO 14001

Organizacije koje koriste ISO 14001 su pronašle uspeh u čitavom nizu oblasti, uključujući smanjenje potrošnje energije i vode, sistematičniji pristup usklađenosti sa zakonima i poboljšanje ukupnih ekoloških učinaka.