Mnoge organizacije iz privatnog i javnog sektora koriste ISO standarde i aktivno učestvuju u njihovom razvoju. Nekoliko njih vide standardizaciju kao nešto što je direktno povezano sa njihovom osnovnom poslovnom strategijom. Neki od njih pristupaju standardizaciji na veoma organizovan način i imaju jasnu percepciju uticaja standarda na njihove aktivnosti i performanse. Drugi mogu videti ISO standarde za definisanje specifničnih procesa i aktivnosti unutar organizacije.

Većina njih shvata da ISO standardi donose korist svakoj organizaciji, iako nivo svesti i percepcija korisnika značajno varira. Takođe, postoje i druge organizacije koje samo marginalno koriste standarde ili ih ne koriste uopšte.

Jedan od ključnih aspekata misije nacionalnih tela za standardizaciju jeste da sarađuje sa organizacijama svih interesnih grupa kao I da ih aktivno uključuju u standardizaciji I na taj način im pomognu da izvuku maksimum iz onoga što ISO standardi mogu da ponude. Biti u mogućnosti da pokažete opipljive koristi koje ISO standardi donose svim organizacijama I uopšteno, celom društvu, od suštinskog je značaja.

Ovo su 10 stvarnih i realnih prednosti koje će Vam uvođenje ISO standarda pružiti :

  1. Pomažu Vam da poboljšate kvalitet Vašihproizvoda i usluga, kao i aktivnosti nakon isporuke.
  2. Pomažu u rastu preduzeća, smanjenju troškova i povećanju profita.
  3. Daje Vašem preduzeću snagu ozbiljnog konkurenta na tržištu.
  4. Otvaraju izvozna tržišta za Vašu robu i usluge.
  5. Otvaraju vrata novim klijentima i kupcima, a takodje ojačavaju Vaše postojeće poslovanje.
  6. Pomažu da se nadmećete sa konkurencijom.
  7. Povećava Vaš kredibilitet, imidž i reputaciju,  a sasvim sigurno, poverenje kupaca i klijenata.
  8. Izoštrava poslovne procese preduzeća i povećava efikasnost.
  9. ISO standardi ojačavaju Vaš marketinški položaj.
  10. Pomažu da se pridržavate svih zakonskih propisa i regulativa, uz adekvatno praćenje i kontrolu svih izmena i dopuna koje se konkretno tiču Vašeg poslovanja.

Preduzeća koja standard smatraju za teret- nešto što se nekad ne može izbeći I to vide samo kao dodatni trošak ili obavezu za negativnim uticajem na kompaniju, kao I organizacije koje čak I ne razmišljaju o učestvovanju u razvoju standarda I nisu svesna potencijala I doprinosa koje standardi mogu doneti njihovim svakodnevnim aktivnostima – GREŠE !

Kontaktirajte nas:

Gospićka 5, Beograd


office@mojstandard.rs


+381-62-253-994


www.mojstandard.rs


PIB: 110544735, Registarski broj/Maticni broj: 64897659

Ako imate pitanja ili vam je potrebno više informacija to možete uraditi preko ovog formulara.