Svetski najočekivaniji Međunarodni Standard za Zdravlje i Bezbednost na radu (OH & S) je upravo objavljen i postavljen je da transformiše globalne prakse na radnim mestima. ISO 45001:2018 - sistem za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu - Osmišljen tako da pomogne organizacijama svih veličina i industrija bez obzira na njihovu osnovnu delatnost. Od ovog međunarodnog standarda se očekuje da smanji povrede i bolesti na radnom mestu širom sveta uz pomoć određenih alata i gotovih rešenja koje su pružaju konkretne predloge za unapređenje samog načina rada .

Upravo zato je ovaj standard jedan od najtraženijih i svakako predstavlja odličnu polaznu osnovu za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu svih zaposlenih.

Prema proračunima iz 2017. godine od strane Međunarodne organizacije rada (MRO), godišnje se dešava 2,78 miliona smrtnih nesreća na poslu. Ovo znači da skoro 7700 osoba umre od bolesti ili povreda povezanih sa poslom. Pored toga, svake godine ima 374 miliona ne-smrtonosnih povreda i bolesti povezanih sa radom, a mnoge od njih rezultiraju produženim odsustvima sa posla. Ovo stvara realnu sliku modernog radnog mesta - gde radnici mogu doživeti ozbiljne posledice kao rezultat toga što jednostavno rade svoj posao.

ISO 45001:2018 teži ka tome da to promeni. On pruža vladinim agencijama, industriji i drugim zainteresovanim stranama efikasne, korisne smernice za poboljšanje sigurnosti radnika u zemljama širom sveta. Pomoću okvira koji se lako koristi, može se primeniti i za zatvorene i partnerske fabrike kao i za proizvodne objekte, bez obzira na njihovu lokaciju. David Smith, predsedavajući projektnog odbora ISO / PC 283 koji je razvio ISO 45001, veruje da će novi međunarodni standard biti prava promena za milione radnika: "Nadamo se da će ISO 45001:2018 dovesti do velike transformacije u praksi na radnom mestu i smanjiti tragičan broj nesreća i bolesti povezanih sa radom širom sveta. Novi standard će pomoći organizacijama da obezbede sigurno i zdravo radno okruženje za radnike i posetioce stalno poboljšavajući svoje OH & S performanse ."

Smit dodaje: "Svetski stručnjaci iz oblasti standardizacije poslovanja sastali su se da obezbede okvir za sigurnije radno mesto za sve, bez obzira na sektor u kome radite i gde god da radite u svetu." Više od 70 zemalja je bilo direktno uključeno u kreiranje ovog važnog dokumenta, razvijenog od strane ISO / PC 283, sistema za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, uz Britansku instituciju za standarde (BSI) koja služi kao sekretarijat odbora.

Zato što je ISO 45001:2018 dizajniran da se integriše sa drugim standardima ISO menadžment sistema, on obezbeđuje visok nivo kompatibilnosti sa novim verzijama ISO 9001 (menadžment kvaliteta) i ISO 14001 (menadžment životne sredine), preduzeća koja već implementiraju ISO standard će imati prednost ako se odluče da rade prema ISO 45001:2018.

Novi OH & S standard zasniva se na zajedničkim elementima koji se nalaze u svim ISO standardima menadžmenta upravljanja i koristi jednostavan model Isplaniraj-Uradi-Proveri-Reaguj (PDCA), koji pruža okvir za organizacije da planiraju ono što im je potrebno da uspostave kako da bi se smanjio rizik od štete. Ove mere treba da rešavaju probleme koji mogu dovesti do dugoročnih zdravstvenih problema i odsustva sa posla, kao i onih koji dovode do nesreća na poslu. ISO 45001 će zameniti OHSAS 18001, svetsku prethodnu referencu za zdravlje i bezbednost na radnom mestu. Organizacije koje su već sertifikovane za OHSAS 18001 će imati tri godine da se prebace na novi ISO 45001 standard.

Kontaktirajte nas:

Gospićka 5, Beograd


office@mojstandard.rs


+381-62-253-994


www.mojstandard.rs


PIB: 110544735, Registarski broj/Maticni broj: 64897659

Ako imate pitanja ili vam je potrebno više informacija to možete uraditi preko ovog formulara.