Jedna od novina koja nam dolazi sa unapređenom verzijom ISO standarda i novim izdanjem ISO 9001:2015 - sistema menadžmenta kvalitetom je upravo - LIDERSTVO. Cilj ovog teksta je da vas upoznamo sa samim pojmom liderstva kao i njegove primene u preduzeću.

Top menadžment, vodeće rukovodstvo, direktori pa i svi zaposleni koji pokazuju određene sposobnosti i inicijativu mogu biti svrstani u lidere. Liderstvo se definiše kao sposobnost jedne osobe, lidera ili vođe, da:

 • vodi druge ljude i da ljude prihvati onakve kakvi su, a ne kakvi bismo želeli da budu,
 • priđe odnosima i problemima u sadašnjosti bez osvrtanja na prošlost,
 • veruje drugima, iako se rizik čini velikim i radi bez stalnog odobravanja i priznavanja od drugih.

Lider treba da ima veštinu da dobro proceni ljude i njihov karakter, mora da zna na koji način da motiviše zaposlene, kako da ostvari postavljene ciljeve i ujedno da se izbori sa svim poteškoćama. Složićete se sa nama da nije ni malo jednostavan zadatak. Upravo zato su Liderstvo uvrstili kao posebnu tačku zahteva ISO standarda 9001:2015 - sistemi menadžmenta kvalitetom.

U praksi se koristi pojam „upravljanje“ umesto pojma „liderstva“ pa smo iz tog razloga istakli njihovu razliku.

UPRAVLJANJE

 • Kratkoročno i srednjoročno planiranje
 • Upravljanje i kontrolisanje budžeta
 • Izgradnja i održavanje organizacionih strukura
 • Upravljanje personalom
 • Planiranje i predviđanje rezultata
 • Briga da ljudi rade prave stvari na pravi način

LIDERSTVO

 • Strateško planiranje I stvaranje vizije
 • Pridobijanje ljudi za ostvarenje vizije
 • Motivisanje ljudi I razvoj organizacionih struktura
 • Inspirisanje zaposlenih
 • Inovacije, značajna I neočekivana rešenja
 • Briga da ljudi rade prave stvari

Ova dva pristupa vođenja organizacije ne isključuju jedan drugog i oba su vredna za efikasan rad. Isto tako, atributi menadžera i lidera mogu biti prisutni u jednom čoveku Razlika je u naglasku:

 • lider je više orijentisan ka budućnosti i stvaranju vizije,a
 • menadžer ka planiranju, metodičnosti i izvršavanju zadataka.

 

Citiraćemo i Mahatma Gandija koji je sve to lepo objasnio još davne 1980 godine:

KUPAC je najvažniji posetilac našaih prostorija

ON ne zavisi o nama - mi zavisimo o njemu.

ON ne prekida naš posao -ON je njegov cilj.

ON nije stranac u našem poslovanju -ON je njegov deo.

MI mu ne činimo uslugu služeći ga,

ON čini uslugu nama time što nam dozvoljava da ga služimo.

Nadamo se,da smo dodatno pomogli I olakšali, svim uspešnim privrednicima i onima koji su na tom putu, prilikom donošenja odluke za implementaciju ISO standarda :

 1. ISO standard 9001:2015 - sistem menadžmenta kvalitetom
 2. ISO standard 14001:2015 - sitem menadžmenta zaštitom životne sredine
 3. ISO standard 45001:2018 - sistem menadžmenta bezbednošču i zdravlje na radu

Kontaktirajte nas:

Gospićka 5, Beograd


office@mojstandard.rs


+381-62-253-994


www.mojstandard.rs


PIB: 110544735, Registarski broj/Maticni broj: 64897659

Ako imate pitanja ili vam je potrebno više informacija to možete uraditi preko ovog formulara.