U prethodnim tekstovima potrudili smo se da Vas malo bolje upoznamo sa prednostima uvođenja ISO standarda. Akcenat se uvek stavlja na ISO standard 9001:2015 upravljanja kvalitetom kao i njegovim pozitivnim aspektima na celokupni poslovni ambijent jednog preduzeća.

Glavni okidač za usmerenost ka standardizaciji poslovanja, obično leži u tome što vlasnici firmi i njihovi glavni rukovodioci, umeju da prepoznaju dobru poslovnu priliku kao što je uvođenje i sertifikacija ISO standarda 9001:2015 i mogućnost za dugoročno povećanje profita i produktivnosti, zadovoljstva zaposlenih i klijenata, kao i smanjenje bespotrebnih rashoda, reklamacija i škarta.

Koliko god da dobro posluje i već ima dobro uređenu organizacionu strukturu, svaka organizacija neprestano teži KONTINUALNOM UNAPREĐENJU poslovanja. Upravo će Vam u tome pomoći ISO standardi, koji jasno definišu:

 • Neophodan nivo kompetentnosti svih zaposlenih - definisanje postojeće kompetentnosti i izrada plana obuka zaposlenih, evaluaciju izvršenih obuka;
 • Sve rizike i prilike pred kojima se organizacija nalazi, kao i izradu plana realizacije prilika ili ublažavanja rizika;
 • Ciljeve organizacije, uloge i odgovornosti, vremenski okvir, kao i definisanje plana za samu realizaciju ciljeva;
 • Neophodne resurse za samu realizaciju ( treba voditi računa kada govorimo o resursima da nije uvek najbitniji resurs novac već treba obratiti pažnju i na vreme, ljudstvo, znanje, informacije …)

Neke od prepreka prilikom donošenja odluke od strane najvišeg rukvodstva za proces uvođenja ISO standarda su:

 1. Nerazumevanje zahteva ISO standarda - Često klijenti ISO standarde zamišljaju kao izradu i vođenje bespotrebne ISO dokumentaije. Baš napotiv, cilj ISO standarda jeste da definiše same procese u okviru organizacije, da smernice i preporuke za pravilnu realizaciju, kao i da poboljša komunikaciju između svih procesa;
 2. Nejasno definisanje resursa neophodnih za realizaciju projekta;
 3. Bojazan od dodatnih obaveza i angažovanja zaposlenih oko samog uvođenja ISO standarda;
 4. Koliko će samo rukovodstvo biti u obavezi da odvoji svoje dragoceno vreme;
 5. Kakav će efekat imati uvođenje ISO standarda na samo poslovanje.

Odgovor na sva navedena pitanja je veoma jednostavan. U zavisnosti od toga za koju konsultantsku kuću  se odlučite da izvrši implementaciju ISO standarda, toliko dodatnih obaveza ćete imati.

Mi svojim klijentima uvek napominjemo da naša ponuda obuhvata:

 • Snimak zatečenog stanja i predlozi za unapređenje - Mnoge organizacije već imaju uspostavljene interne procedure i uputstva za realizaciju poslovnih aktivnosti, na nama je da ih zajedno definišemo, uskladimo i usvojimo.
 • Izrada plana realizacije projekta, imenovanje predstavnika rukovodstva, definisanje neophodnih koraka za uspešnu realizaciju i izrada sveobuhvatne ISO dokumentacije;
 • Pomoć pri popunjavanju dokumentacije, obrazaca i zapisa, uz praćenje i analizu, kako bi se izbegle najmanje greške i ispoštovali svi zahtevi sertifikacionog tela koje vrši proveru;
 • Obuke, testiranje i evaluacija zaposlenih koja ima za cilj pravilno popunjavanje i vođenje ISO dokumentacije;
 • Provera nivoa usaglašenosti sa zakonskom regulativom i pravilnicima koje je propisala Vlada Republike Srbije - (Atesti o ispitivanju ispravnosti mašina i opreme, etaloniranje alata i mernih uređaja, Akt o proceni rizika, obrazci za zaposlene, mesta sa povećanim rizikom, protivpožarna zaštita, lekarska uverenja, obuka za pružanje prve pomoći, definisanje i klasifikacija otpada, izrada plana upravljanja otpadom, ugovori sa organizacijom koja prikuplja otpad...);
 • Kompletna priprema organizacije za uspešnu sertifikacionu proveru.
 • Prisustvo na samoj sertifikaconoj proveri.

Cilj ovog teksta je da najvišem rukovodstvu prikaže sve benefite ISO standarda koji direktno utiču na plasman proizvoda/usluga, povećanje efektivnosti i efikasnosti, smanjenje troškova....

Što bi rekao uspešni biznsimen, jedan od pionira iz ove oblasti,  Philip B. Crosby:

"Problem upravljanja kvalitetom nije ono što ljudi ne znaju o njemu. Problem je u onome što misle da znaju."

Naravno, naš tim konsultanata Vam stoji na raspolaganju za dodatna pitanja i pomoć.