Kako obezbediti da ciljevi zaštite životne sredine budu usklađeni sa strateškim pravcem Vaše organizacije ? (ISO 14001:2015 - sistem upravljanja zaštitom životne sredine)

Jedan od osnovnih zahteva ISO 14001:2015 standarda predstavlja odgovornost najvišeg rukovodstva da osigura usklađivanje Politike i ciljeva po pitanju zaštite životne sredine sa strateškim pravcem organizacije. Ovo zvuči razumno i jednostavno ali šta on zapravo predstavlja i koji su to koraci koje Vaša organizacija mora preduzeti kako bi svoje poslovanje uskladila prema zahtevima ovog ISO standarda

Zašto je veoma važno upoznati se sa procedurom uvođenja ISO standarda 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine ?

U prošlosti je bio slučaj da neke organizacije definišu i usvoje ekološke ciljeve koje su lako postizali, iako su svi ovi ciljevi možda ispunili kriterijume postavljene standardom ISO 14001, i u to vreme imali manje koristi za unapređenje životne sredine nego što je reč danas.

Na primer, ako je firma za pakovanje imala ekološki cilj koji ograničava broj putovanja vozila od polazne tačke do mesta za recikliranje, taj cilj bi mogao lako da se postigne.

Međutim, cilj kao što je smanjenje količine proizvedenog ambalažnog otpada može biti koristan za zaštitu životne sredine ukoliko organizacija radi 24h da bi snabdela mnoge krajnje korisnike, ali je to mnogo teško postići. Dakle, iako se prvi cilj može smatrati razumno značajnim, drugi cilj ima mnogo veću ekološku korist ukoliko se njim efikasno upravlja.

Zbog toga, dok je prvi aspekt troškova transporta i uticaja na životnu sredinu prilikom putovanja u centar za reciklažu važeči, drugi, smanjivanje otpada od ambalaže u organizaciji koja proizvodi ambalažu 24 časa dnevno – zaista se može reći da je ovo usklađeno sa „ strateškim pravcem “ organizacije.

Ukratko, smanjenjem količine otpada u stalnom 24-časovnom proizvodnom ciklusu ostvarilo bi se značajno povećanje profita u organizaciji i smanjila štetnost prema životnoj sredini na mnogo značajnijem nivou nego smanjenjem jednog ili dva kratka putovanja za reciklažu.

Ako su strateški ciljevi Vaše organizacije povećanje profita i smanjenje lošeg uticaja na životnu sredinu što je više moguće, onda ćete se složiti da je drugi cilj dosta značajan i samim tim zadovoljava streteške ciljeve organizacije.

Želite da saznate još više detalja vezano za održavanje Iso standarda 14001:2015, prijavite se za neku od naših mnogobrojnih obuka I obezbedite sebi sertifikat ,,Administrator za Iso standard 14001:2015- zaštita životne sredine” . Budite korak ispred svih !