Kada govorimo o međuzavisnosti ISO standarda, važno je istaknuti ISO standard 9001:2015 - sistem menadžmenta kvalitetom kao polaznu osnovu, tačnije standard na koji se nadovezuju svi ostali ISO standardi. Polazna osnova za unapređenje poslovanja bez obzira na Vašu delatnost počinje uvođenjem promena u sam način rada, kao i podizanje svesti i obuka svih zaposlenih.

Jednostavnim rečima, to znači da je potrebno prekontrolisati svaki izlazni dokument (izgled dokumenta, da li sadrži sve neophodne oznake, da li je odgovarajući, eventualne izmene i dopune, obeležavanje dokumenata ) a sve u cilju sledljivosti dokumenatcije. Sledljivost dokumenata nije ništa drugo do mogućnost praćenja i povezivanja svih vrsta ulaznih I izlaznih dokumenata I informacija. Uvezivanjem svih informacija I dokumenata automatski možete da pratite celokupan proces poslovanja od samog zahteva klijenta do finalizacije projekta što je veoma važno.

Pored uvođenja promena I izmena dokumenata potrebno je izvršiti obuku zaposlenih. Sama izmena dokumenta nije adekvatna ukoliko zaposleni nisu upoznati sa prednostima i značajom uvedenih izmena. Veoma je teško uvesti promene u sam način rada i razmišljanja zaspolenih.  Značaj konsultanata se upravo ogleda u tome da na osnovu svog iskustva i znanja da predlog za izmenu postojećih dokumenata i da obrazloži direktoru I svim zaposlenima zbog čega je potrebno uvesti izmene. Kada zaposleni uvide prednosti korišćenja i vođenja ISO dokumenata u svakodnevnom radu, tada smo postigli pravi cilj i smatra se da je izvršena uspešna implementacija ISO standarda 9001:2015  !

Obzirom da smo utvrdili da je polazna osnova svih ISO standarda uređenje dokumentacije, jasno nam je zašto je uvek prvi izbor za implementaciju ISO standard 9001:2015 - sistem menadžmenta kvalitetom, ali takođe ne smemo da zaboravimo ili da umanjimo važnost ISO standarda 14001:2015 - sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ili 45001:2018 - sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.