Kada govorimo o međuzavisnosti Iso standarda važno je istaknuti Iso standard 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom kao polaznu osnovu, tačnije standard na koji se oslanjaju tačnije nadovezuju svi ostali standardi ..  Polazna osnova za unapređenje poslovanja bez obzira na vašu delatnost započinje uvođenjem promena u sam način rada kao I razmišljanja zaposlenih.

Jednostavnim rečima to znači da je potrebno prekontrolisati svaki izlazni dokument (izgled dokumenta, da li sadrži sve neophodne oznake, da li je odgovarajući, eventualne izmene I dopune, obeležavanje dokuemnata ) a sve to u cilju sledljivosti dokumenatcije .  Sledljivost dokumenata nije ništa drugo do mogućnost praćenja I povezivanja svih vrsta ulaznih I izlaznih dokumenata I informacija. Uvezivanjem svih informacija I dokumenata automatski možete da pratite celokupan proces poslovanja od samog zahteva klijenta do finalizacije projekta što je veoma važno.

Pored uvođenja promena I izmena dokumenata potrebno je izvršiti obuku zaposlenih. Sama izmena dokumenta nije adekvatna ukoliko je zaposleni nisu upoznati sa prednostima I značajom uvedenih izmena. Veoma je teško uvesti promene u sam način rada I razmišljanja zaspolenih.  Značaj konsultanata se upravo ogleda u tome da na osnovu svog iskustva i znanja da predlog za izmenu postojećih dokumenata I da obrazloži direktoru I svim zaposlenima zbog čega je potrebno uvesti izmene. Kada zaposleni uvide prednosti u svakodnevnom radu tada smo postigli pravi cilj i smatra se da je izvršena uspešna implementacija Iso standarda 9001:2015  !

 S obzirom da smo utvrdili da je polazna osnova svih Iso standarda uređenje dokumentacije jasno nam je zašto je uvek prvi izbor za uvođenje Iso standarda 9001:2015 ali ne smemo da zaboravimo ili da umanjimo važnost Iso standarda 14001:2015 upravljanje zaštitom životne sredine ili 18001:2007 standard za bezbednost i zdravlje na radu.