Da li Vaša organizacija teži ka tome da:

  • Učestvuje na javnim nabavkama (tenderima) ?
  • Ostvari ili učvrsti postojeću saradnju sa inostranim partnerima;
  • Probudi svest zaposlenih po pitanju uloga i odgovornosti u toku obavljanja svakodnevnih poslovnih aktivnosti, u cilju ispunjenja strateških ciljeva organizacije;
  • Podigne nivo kvaliteta svojih usluga i proizvoda;
  • Pokaže svim zainteresovanim stranama da vodi računa o njima;
  • Zaposlenima jasno da do znanja da su njihovo zdravlje i bezbednost na prvom mestu;
  • Dokaže lokalnoj samoupravi da vodi računa i brigu o zaštiti životne sredine.

Uvođenje ISO sistema upravljanja u Vašoj organizaciji će Vam to obezbediti!

Iskoristite promociju TRI STANDARDA PO CENI DVA do kraja aprila meseca !

Prednosti implentacije ISO 9001:2015 standarda:

• Globalno priznati standard za sistem menadžmenta kvalitetom, što će Vašu organizaciju učiniti konkurentnijom i bolje pozicioniranom na tržištu;

ISO 9001:2015 je pogodan za male, srednje i velike organizacije (bez obzira na veličinu, delatnost i broj zaposlenih);

• Usresređenost na poslovne ciljeve i očekivanja klijenata, pomaže Vam da definišete operativne zadatke, uloge i odgovornosti svih zaposlenih;

• Mogućnost učestvovanja na tenderima, kao i plasman robe na inostrano tržište;

• Održavanje nivoa kvaliteta svojih proizvoda ili usluga, u cilju zadovoljstva klijenata i saradnika;

• Povećava produktivnost i efektivnost u poslovanju;

• Pomaže da ispunite sve zakonske propisane odredbe i regulative koje se odnose na Vašu organizaciju.

Implementacija ISO 14001:2015 standarda će Vam pomoći da:

• Smanjite rizik od ekoloških katastrofa i štetni uticaj na životnu sredinu;

• Ispunite sve zakonske propisane odredbe i regulative vezane za zaštitu životne sredine;

• Poboljšate ugled i kredibilitet Vaše organizacije u zajednici u kojoj poslujete;

• Bolje kontrolišete i uštedite energiju i resurse;

• Uspostavite proceduru vezanu za prikupljanje i separaciju otpada koji generišete, kao i njegovo predavanje na dalji tretman i reciklažu;

• Jednostavnije i lakše dobijete ovlašćenja i dozvole od lokalnih i državnih vlasti.

Prednosti implementacije ISO 45001:2015 standarda:

• Ispunite sve zakonske propisane odredbe i regulative vezane za bezbednost i zdravlje na radu;

• Svedite na minimum povrede na radu i eleminišite potencijale opasnosti na radnom mestu;

• Steknite konkurentsku prednost i kredibilitet među Vašim klijentima ( zainterosvanim stranam);

• Povećanje produktivnosti i efektivnosti;

• Povećanje zadovoljstva zaposlenih i stvaranje bezbednog i sigurnog radnog okruženja.

 

Akcija važi za sve klijente koji se prijave do kraja aprila 2022. godine.