Da li Vaša organizacija teži ka tome da:

  • Učestvuje na javnim nabavkama (tenderima) ?
  • Ostvari ili učvrsti postojeću saradnju sa inostranim partnerima;
  • Probudi svest zaposlenih po pitanju uloga i odgovornosti u toku obavljanja svakodnevnih poslovnih aktivnosti, u cilju ispunjenja strateških ciljeva organizacije;
  • Podigne nivo kvaliteta svojih usluga i proizvoda;
  • Pokaže svim zainteresovanim stranama da vodi računa o njima;
  • Zaposlenima jasno da do znanja da su njihovo zdravlje i bezbednost na prvom mestu;
  • Dokaže lokalnoj samoupravi da vodi računa i brigu o zaštiti životne sredine.

Uvođenje ISO sistema upravljanja u Vašoj organizaciji će Vam to obezbediti!

Iskoristite promociju TRI STANDARDA PO CENI DVA do kraja aprila meseca !

Razvojna Agencija Srbije ( u daljem tekstu RAS ) raspisala je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava koji ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u okviru prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti :

1. Industrija mašina i opreme;

2. Prehrambrena industrija;

3. Drvna i industrija nameštaja

4. Industrija gume i plastike.

Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) razvila je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji (dalje: Program) u okviru Programa rada RAS za 2018. godinu. Opšti cilj Programa je razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP.

Strana 1 od 2