I sami smo svedoci velikih klimatskih promena kao i prekomernog zagađenja životne sredine kojim je ugrožena cela grana poljoprivrede. Samim tim ugroženi su i svi proizvođači prehrambenih proizvoda! Upravo zato je veoma važno pratiti ispravnost hrane i proizvoda koji se plasiraju na tržište kako bi smo izbegli nastanak kriznih situacija kao što su trovanje hranom itd...

Ovaj standard mogu da koriste svi subjekti koji učestvuju u lancu snabdevanja hranom. Pod ovim se misli na: proizvođače mašina i opreme, proizvođače pakovanja i etiketa, prodavce prehrambenih proizvoda... Ukratko svako ko ima dodira sa prehrambenim proizvodima bi trebao da teži unapređenju svog poslovanja kroz uvođenje i sertifikaciju ISO 22000.

Ovaj standard se jednako primenjuje i ima mnogobrojne prednosti bilo da ste organizacija koja ima 2 zaposlena radnika ili 2000 radnika. Uvodjenjem ISO 22000 standarda pružate svojim klijentima određenu dozu sigurnosti u kvalitet i ispravnost Vašeg proizvoda. Potrošači sve više zahtevaju da hrana i namirnice koje konzumiraju budu proizvedene u skladu sa ekološkim, biološkim i hemijskim normama.

Važno je napomenuti da se ovaj standard temelji na:

 • Zahtevima HACCP sistema (Codex Alimentariusa ) na našem području poznatiji pod nazivom HASAP.
 • Zahtevima ISO standarda 9001, sistem upravljanja kvalitetom
 • ISO/TS 22004: Sistem menadžmenta bezbednosti hrane
 • SO/DIS 22005: Sledljivost u hrani i lancu hrane - Opšti principi i smernice za projektovanje i razvoj sistema menadžmenta bezbednosti hrane
 • ISO/TS 22003: Zahtevi za sertifikaciona tela.

Dozvolite nam da kroz uvodjenje ISO 22000 standarda izvršimo adekvatnu obuku zaposlenih, damo predloge za poboljšanje zatečenog stanja, uvedemo sve neophodne procedure i zapise kako bi ste lakše mogli da pratite sve rizike i prilike koji utiču na Vaše poslovanje.

Pored pomenutog standarda ISO 22000 predlazemo uvođenje i ISO standarda 9001, 14001, i 18001 kako bi ste unapredili celokupno poslovanje! Najčešća preporuka konsultanata je da se ovi standarde uvode zajedno kako bi ste minimalizovali troškove i smanjili vreme koje je neophodno za samu implementaciju ovih standarda, a ujedno značajno doprineli:

 • Povećanju kvaliteta proizvoda
 • Podigli nivo bezbednosti i ispravnosti proizvoda
 • Izvršili dodatne obuke zaposlenih
 • Uveli nove procedure i promenili loše navike u poslovanju
 • Pokazali svojim klijentima da vodite računa o njima
 • Izvršili oprimizaciju poslovanja
 • Jačate poverenje među potrošačima garantujući proizvod visokog kvaliteta...