ISO 14001:2015 se može primeniti na bilo koje preduzeće koja želi da uspostavi, implementira, održava i unapređuje životnu sredinu i sistem upravljanja u skladu sa svojom izjavom o politici zaštite životne sredine.

Osnove ISO 14001:2015 (EMS-a):

 • Politika zaštite životne sredine,
 • Identifikacija značajnih ekoloških aspekata i uticaja,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Plan implementacije za ispunjenje ciljeva i programa,
 • Identifikovanje zahteva obuke i
 • Preispitivanje od strane rukovodstva.

Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:

 • Identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
 • Poboljša odnos prema životnoj sredini,
 • Implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Osnovni razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015 su:

 • neprestano zagađivanje životne sredine,
 • strah od potpunog iscrpljenja prirodnih resursa,
 • nedostatak organizovanog i sistematskog praćenja posledica zagađenja,
 • povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine,
 • zakonska rešenja,
 • posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

Koristi ISO 14001:2015 - sistemi zaštite životne sredine

 • Smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu,
 • Smanjenje rizika od ekoloških katastrofa,
 • Povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije,
 • Poboljšani ugled i stvaranje poverenja kod zajednice,
 • Kompetitivna prednost,
 • Pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
 • Lakše dobijanje ovlašćenja i dozvola od lokalnih i državnih vlasti,
 • Poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vašeg klijenta,
 • Bolje korišćenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolisanu reciklažu otpada, doprinosi smanjenju troškova i podiže vašu konkurentnost,
 • Smanjuje se vaš finansijski teret zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravke, čišćenja, plaćanje kazni zbog kršenja zakona,
 • Poboljšava se kvalitet radnih mesta i moral zaposlenih,
 • Otvaraju se nove mogućnosti zapošljavanja na tržištima gde je važna ekološka proizvodnja,
 • Ekološki svesni klijenti poslovaće sa kompanijama poput vaše, jer ističe svoju obavezu prema očuvanju životne sredine.