Cilj OHSAS 18001 je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat poboljšava produktivnost kompanije. Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Prednosti OHSAS 18001

Prednosti implementacije OHSAS 18001 su:

 • Povrede na radnom mestu svodi na minimum;
 • Pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;
 • Doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost;
 • Usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima;
 • Privlači strane ulagače;
 • Uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati;
 • Otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.

Implementacija – faze uvođenja OHSAS 18001

Implementacija i sertifikacija OHSAS 18001 sistema štiti firmu od neželjenih troškova, omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika smanjenjem povreda na radu, a samim tim i dužinu bolovanja.

Koristi OHSAS 18001 su:

Svi znamo koliko je važno voditi računa svojoj bezbednosti i zdravlju. Posebno je važno obratiti pažnju o svojoj bezbednosti i zdravlju na poslu , kako za sve zaposlene tako i za posetioce.

Uvođenjem 18001 standarda je jedan od najboljih načina da pokažete svojim zaposlenima, korisnicima kao i zainteresovanim stranama da vodite računa i o njihovoj bezbednosti!

Nabrojaćemo samo neke od prednosti uvođenja i sertifikacije ISO 18001:

 • Smanjenje broja povreda i eliminisanje istih – cilj je uvek isti nulti broj povreda.
 • Poboljšavate korporativni imidž preduzeća i kredibilitet među zainteresovanim stranama.
 • Usvajate najbolje međunarodne prakse i iskustva u vezi sa upravljanjem rizicima.
 • Obezbeđujete zdravlje,sigurnost i dobrobit svih zaposlenih.
 • Minimizacija odgovornosti poslodavca kroz usvajanje proaktivnih a ne reaktivnih sistema konrole i zaštite.
 • Usaglašavate svoje poslovanje sa važečim Zakonima i Propisima.
 • Podižete nivo svesti svih zaposlenih i upoznajete ih sa važećim Zakonima i Propisima.
 • Eliminišete potencijalne opasnosti na radnom mestu.
 • Poboljšavamo sam proces praćanja kod nastanka nesrećnog slučaja.
 • Povećavate zadovoljstvo svojih zaposlenih i stvarate sigurno i bezbedno okruženje za rad.

Ovo su samo neke od mnogobrojnih prednosti koje dobijate uvođenjem Iso 18001 . Važno je delovati proaktivno i sprečiti nezgode i povrede na radnom mestu ! Eventualna šteta koja može da nastane usled povrede zaposlenih je daleko veća od troškova samog uvođenja i sertifikacije standarda. Zdravlje i bezbednost su na prvom mestu!