Moj Standard tim

Moj standard predstavlja spoj mladih i ambicioznih ljudi koji su spremni da svojim konsultantskim uslugama, pomognu Vašem preduzeću u ostvarenju svih ciljeva. Nudimo punu podršku pri:

 • Implementaciji ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (ekvivalent OHSAS 18001), ISO 27001:2013, ISO 50001:2018, ISO 20000-1:2011, ISO 37001:2016, ISO 22000:2018, ISO 13485:2016, HACCP sistema, CE oznake... kao i kompletnu obuku svih zaposlenih.
 • Pripremu za sertifikacionu proveru prema zahtevima standarda: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (ekvivalent OHSAS 18001), ISO 27001:2013, ISO 50001:2018, ISO 20000-1:2011, ISO 37001:2016, ISO 22000:2018, ISO 13485:2016, HACCP sistema...

Danas, više nego ikada, potrošači zahtevaju da kompanije unesu promene u svoje poslovanje, postanu transparentnije i otvorenije, zauzmu stav da su predanije tome da učine poslovno okruženje i svet boljim mestom. Ono što klijente zanima jeste način na koji kompanije vode svoje poslovanje i način na koji predstavljaju sebe drugima.

Ukratko, kupci postaju sve zahtevniji, traže brzu uslugu i kvalitetan proizvod koji nema negativan uticaj na životnu sredinu. Organizacije brinu o društvenoj odgovornosti zato što to rade i klijenti. U elektronskom dobu, potrošači su daleko pametniji i mogu da potraže podatke o tome kako se organizacija ponaša prema radnicima kada god požele. Zatim, mogu da koriste društvene mreže kako bi o tome pričali, i da iskoriste ovakve platforme kao moćno oružje pri širenju priča, pozitivnih ili onih drugih.

Moj standard tim predstavlja sponu između sve zahtevnijih potrošača i kompanija koje vode računa o potrebama svojih klijenata. Naš cilj je da Vam, svojim konsultantskim aktivnostima, u potpunosti uskladimo poslovanje sa važećim Zakonima i Propisima uz unapređenje samog načina poslovanja.

Na čelu tima nalazi se preduzetnik Danica Veselinović - master inženjer menadžmenta ekologije, koja je tokom svog desetogodišnjeg iskustva radila na mnogobrojnim projektima iz oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja poslovanja, upravljanje poslovanjem, kontrolom troškova...

Nudimo punu podršku prilikom:

 • Implementacije standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (OHSAS 18001), ISO 27001:2013, ISO 50001:2018, ISO 37001:2016, ISO 20000-1:2011, ISO 22000:2018, ISO 13485:2017, HACCP sistema.... kao i kompletnu obuku zaposlenih.
 • Izdavanje sertifikata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (OHSAS 18001), ISO 27001:2013, ISO 50001:2018, ISO 37001:2016, ISO 20000-1:2011, ISO 22000:2018, ISO 13485:2017, HACCP sistema....
 • Priprema i obuka zaposlenih u cilju upoznavanja sa zahtevima standarda;
 • Obuka zaposlenih za sprovodjenje i praćenje internih provera sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Analiza postojećeg stanja i predlog mera za unapredjenje poslovanja;
 • Alati za primenu integrisanog menadžment sistema (IMS);
 • Izrada plana upravljanja otpadom;
 • Pomoć pri dostavljanju izveštaja za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2);
 • Pomoć pri dostavljanju izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine;
 • Pomoć pri dostavljanju izveštaja Ministarstvu za zaštitu životne sredine;

Trudimo se da odgovorimo na sve Vaše potrebe u skladu sa zakonskom regulativom ne remeteći Vaše poslovanje.