HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobiološki, hemijskih i fizičkih okolnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. Njegova primena podrazumeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbednost hrane.

 • Uspostavlja, ocenjuje i kontroliše opasnosti koje bi mogle da utiču na bezbednost hrane.
 • Sistem upravlja kvalitetom i bezbednošću hrane zasnovan na prevenciji.
 • Svaki zaposleni je informisan o tome šta, kako, kada i zašto da se uradi u cilju prevencije rizika od hrane ali i svoje lične odgovornosti kako bi krajnji korisnik konzumirao zdravu i bezbednu hranu.

Zabranjen je uvoz prehrambenih proizvoda iz drugih zemalja koje nisu proizvedene po načelima HACCP sistema.

7 HACCP principa

 1. Analiza rizika - identifikuje opasnosti koje bi se mogle sprečiti kako bi se mogle eliminisati i svesti na prihvatljiv nivo. Rizici mogu biti:
  • biološki (mikrobi)
  • hemijski (toksini)
  • fizički (staklo)
 2. Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka - Prvo se snime procesi, naprave se dijagrami procesa i na njima se odrede kontrolne tačke u proizvodnji hrane - od raznih sirovina preko procesuiranja i otpremanja, do konzumiranja od strane kupaca, u kojima se potencijalni rizici mogu kontrolisati: kuvanje, pakovanje, hlađenje, detekcija metala.
 3. Uspostvljanje kritičnih principa na kritičnim mestima - Potrebno je označiti kritične granice za uspostavljenu opasnost. Odnosno, potrebno je označiti granicu koja razvija prihvatljivo od neprihvatljivog.
 4. Principi nadzora - Uspostavljanje sistema nadzora zadatih kontrola/laboratorijsko ispitivanje, da bi se osigurala njihova tačnost/valjanost.
 5. Korektivni postupci - Postupci koje treba primeniti ukoliko nadzor pokaže da kritične kontrole nisu pod kontrolom.
 6. Uspostavljanje procedure verifikacije - Postupci za verifikaciju valjanosti HACCP sistema. Uvođenje dodatnih testova ili paralelnih verifikacija da bi se osiguralo ispravno delovanje pravnih delova sistema prema predviđenim standardima.
 7. Priprema dokumentacije - Sistem dokumentacije koji tačno beleži detalje svih operacija proizvodnje, tehnološke aspekte (vreme, temperatura i mikrobiološke parametre) i lične odgovornosti radnika.

Prednosti HACCP sistema

 • Redukuje pojavu bolesti izazvanu hranom.
 • Obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima.
 • Omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor.
 • Omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća.
 • Povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu.
 • Uklanja barijere internacionalne trgovine.
 • Omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda.
 • Povećava profit.

Kontaktirajte nas:

Bulevar Zorana Đinđića 45z, Beograd


office@mojstandard.rs


062-253-994


www.mojstandard.rs


PIB: 110544735, Registarski broj/Maticni broj: 64897659

Ako imate pitanja ili vam je potrebno više informacija to možete uraditi preko ovog formulara.