Naše usluge se ogledaju u uvođenju ISO standarda, HACCP sistema i pripremi za sertifikaciju:

OHSAS 18001 medjunarodno priznati standard za zdravlje i bezbednost na radu
ISO 9001 unapredjenje kvaliteta usluga, proizvoda i poslovanja. ISO 9001 standard upravljanja kvalitetom.
ISO 14001 standard za upravljanje zastitom zivotne sredine
HACCP sistem bezbednosti hrane za ugostiteljske objekte, i sve firme koje se bave obradom i preradom hrane
ISO 22000 standard za upravljanje sistemom za bezbednost hrane
ISO 27001 sistem menadzmenta bezbednoscu informacija.

Nudimo punu podršku pri uvođenju ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 50001, ISO 22000, HACCP, ISO 37001:2016 sistema kao i kompletnu obuku zaposlenih.

Izdavanje sertifikata (mogućnost uslužnog zahteva za ponudom prema sertifikacionim kućama) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 (ISO 45001:2018), ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 50001, ISO 22000, ISO 37001:2016, i HACCP sistema.

Prelazak na nove verzije ISO standarda 9001:2015 i 14001:2015

Priprema i obuka zaposlenih u cilju upoznavanja sa zahtevima standarda.

Obuka zaposlenih za sprovođenje i praćenje internih provera sistema menadžmenta kvalitetom.

Analiza postojećeg stanja i predlog mera za unapređenje poslovanja.

Alati za primenu integrisanog menadžment sistema (IMS).

Izrada plana upravljanja otpadom.

Pomoć pri dostavljanju izveštaja za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2).

Pomoć pri dostavljanju izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine.

Pomoć pri dostavljanju izveštaja Ministarstvu za zaštitu životne sredine.